پیام خود را بنویسید

پژوهش های مدیریت منابع سازمانی

  • سردبیر: حسن دانايی‌فرد
  • مدیر مسئول: اسداله کردنائیج
  • تناوب نشر: فصلنامه
  • مدل انتشار: دسترسی باز
  • صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  • نوع نشریه: علمی
  • قالب انتشار: الکترونیکی

2228-6977 :pISSN

2538-2861 :eISSN

نشریه پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی یکی از نشریات انتشارات دانشگاه تربیت مدرس است که تحت مسئولیت علمی سردبیر و هیات تحریریه منتشر می‌‌شود.
این فصلنامه بر اساس رأی جلسه مورخ ۹۱/۸/۲۴کمیسیون بررسی اعتبار نشریات علمی پژوهشی کشور از اولین شماره (دوره ۱، شماره ۱، بهار ۱۳۹۰) حائز درجه علمی- پژوهشی می‌باشد. این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتة اخلاق در انتشار کوپ(
COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.
برای مدیریت خردمندانه و حکیمانة منابع متعدد سازمانی، به روش‌شناسی و روش‌های پژوهشی نو و بدیع نیاز داریم و هدف فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، گسترش اندیشه‌ها و نتایج نوآوری‌های پژوهشی در زمینه­‌های «مدیریت انواع منابع سازمانی، از جمله مواد، سرمایة مالی، اطلاعات و دانش، ساختار، منابع انسانی‌، سرمایة فکری و معنوی»، «چیستی، چرایی، چگونگی و فلسفة مدیریت منابع سازمانی»، «طراحی الگوهای مدیریت منابع سازمانی هماهنگ با الگوی اسلامی-‌ایرانی، چشم‌انداز، نقشة جامع علمی کشور و آینده‌نگری‌ها در سطح ملی، منطقه‌ای و بین­‌المللی»، «نشر و عرضة دستاوردهای علمی پژوهشی بر اساس نیاز و تقاضای سازمان‌های اجرایی کوچک‌، متوسط، بزرگ و شبکه‌ای در حوزة مدیریت منابع سازمانی و ارزیابی نتایج به‌‌کارگیری آن‌ها» و «کمک به تبادل و ارتقاء دانش مدیریت منابع سازمانی در سطح ملی، منطقه­‌ای و بین‌المللی» است.


زبان انتشار: فارسی با خلاصه انگلیسی 
نوع داوری: دو سو ناشناس
هزینه انتشار: دارد


 
اطلاعیه مهم
 مولفین گرامی با سلام،
به اطلاع می رساند نشریه پژوهش های مدیریت منابع سازمانی، مبلغ
 ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال ( معادل ۵۰۰ هزار تومان) برای داوری و چاپ مقالات (۱۵۰هزار تومان هنگام ارسال مقاله به داوری و ۳۵۰ هزار تومان برای صدور پذیرش) هزینه دریافت می کند.
پرداخت هزینه در سایت نشریه و به صورت خودکار از طریق اتصال به درگاه واریز (بعد از تأیید اولیه مقاله قبل از ارسال داوری) یا بعد ازتأیید
 نهایی (قبل از صدور پذیرش) انجام خواهد شد.
 
باتشکر

شماره حساب:                                                   ۴۰۰۱۰۷۵۰۰۳۰۰۷۲۹۴
شناسه شبا:                                        ۵۲۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۷۵۰۰۳۰۰۷۲۹۴ IR
 شماره شناسه واریز:                        ۳۰۷۰۷۵۰۷۴۱۴۰۱۰۷۰۰۹۱۱۹۲۷۰۰۰۰۰۰۰ 
 
اهداف و چشم انداز: برای مدیریت خردمندانه و حکیمانة منابع متعدد سازمانی، به روش‌شناسی و روش‌های پژوهشی نو و بدیع نیاز داریم و هدف فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، گسترش اندیشه‌ها و نتایج نوآوری‌های پژوهشی در زمینه­‌های «مدیریت انواع منابع سازمانی، از جمله مواد، سرمایة مالی، اطلاعات و دانش، ساختار، منابع انسانی‌، سرمایة فکری و معنوی»، «چیستی، چرایی، چگونگی و فلسفة مدیریت منابع سازمانی»، «طراحی الگوهای مدیریت منابع سازمانی هماهنگ با الگوی اسلامی-‌ایرانی، چشم‌انداز، نقشة جامع علمی کشور و آینده‌نگری‌ها در سطح ملی، منطقه‌ای و بین­‌المللی»، «نشر و عرضة دستاوردهای علمی پژوهشی بر اساس نیاز و تقاضای سازمان‌های اجرایی کوچک‌، متوسط، بزرگ و شبکه‌ای در حوزة مدیریت منابع سازمانی و ارزیابی نتایج به‌‌کارگیری آن‌ها» و «کمک به تبادل و ارتقاء دانش مدیریت منابع سازمانی در سطح ملی، منطقه­‌ای و بین‌المللی» است.
منشور اخلاق نشریه پژوهشهای مدیریت منابع سازمانی بر اساس رهنمود‌های ارائه شده توسط کمیته اخلاق انتشار طراحی شده است و از تمامی کاربران انتظار می‌رود به اصول اخلاقی مذکور پایبند باشند. بدیهی است هرگونه سرقت علمی یا سایر رفتارهای غیر اخلاقی منجر به حذف مقاله از فرآیند داوری خواهد شد. این منشور جهت تعیین وظایف و تعهدات سردبیر، نویسندگان، اعضای هیأت تحریریه و داوران تنظیم شده است.
فرآیند بررسی

کلیه مقالات ارسالی در هنگام ارسال برای رعایت اصول ساختاری و موضوعی پژوهش های مدیریت منابع سازمانی ارزیابی می شوند. مقالات مطابقت داده شده توسط حداقل ۲ داور (متخصص در این زمینه که جزو هیات تحریریه مجله نیستند) که توسط اعضای هیئت تحریریه با توجه به تخصص های رشته خود انتخاب می شوند، تحت یک فرآیند داوری دوسوکور قرار خواهند گرفت. اعضای هیئت تحریریه مسئولیت نهایی انتخاب مقالات را دارند.
تیم تحریریه
پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی تحت کنترل علمی هیئت تحریریه است که اعضای آن از کارشناسان شناخته‌شده در زمینه‌های موضوعی در حوزه مجله هستند. برخی از نقش های اجرایی اعضای هیئت تحریریه به سردبیری که در حوزه نشریه مشهور است، محول می شود.
پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی زیر نظر علمی گروه تحریریه است که اعضای آن همگی متخصصانی هستند که تعداد نشریات زیادی در رشته خود دارند.
تضاد منافع
همه اعضای هیئت تحریریه تحقیقات مدیریت منابع سازمانی و سردبیر مقاله‌های ارسالی تحت فرآیند بازبینی مشابهی با سایر نویسندگان رفته‌اند. در مواردی که یک بازبین در یک مقاله ارسالی به تضاد منافع فاش نشده مشکوک شود یا یک خواننده مشکوک به تضاد منافع فاش نشده در مقاله منتشر شده باشد (همه نویسندگان فرم ICMJE را برای افشای تضاد منافع احتمالی در زمان ارسال پر می کنند) مدیریت منابع سازمانی تحقیقات از دستورالعمل های COPE پیروی خواهند کرد.
زمان بندی انتشار/آرشیو
تحقیقات مدیریت منابع سازمانی 4 شماره در سال منتشر می شود. تمامی مطالب از ابتدا تا انتها برای همیشه در وب سایت اختصاصی تحقیقات مدیریت منابع سازمانی در دسترس خواهد بود. همچنین تحقیقات مدیریت منابع سازمانی در EBSCOhost گنجانده شده است.

وظایف و مسئولیت‌های سردبیر و اعضای هیات تحریریه (دبیران)
دبیران درصورت انطباق مقالات ارسالی با حوزه کاری نشریه باید محتوای مقاله را بررسی و داوران متخصص در زمینه‌ی موضوع مقاله را پیشنهاد دهند.
سردبیر نشریه مسئول اتخاذ تصمیم نهایی جهت پذیرش یا رد مقالات ارسالی براساس نظرات داوران و اعضای هیات تحریریه، توجه به اعتبار علمی و اهمیت مقاله برای محققان و خوانندگان، در نظر گرفتن مسائل مربوط به حق کپی‌برداری، سرقت علمی و غیره می‌باشد.
دبیران باید اقدامات لازم جهت حفظ محرمانه بودن هویت داوران و نویسندگان انجام دهند.
دبیران باید از بررسی مقالاتی که در آن هرگونه تضاد منافعی وجود دارد، خودداری نمایند و مدیریت این مقالات را به یکی دیگر از اعضای هیات تحریریه بسپارند.
دبیران (به‌ویژه سردبیر) باید رفتارهای غیراخلاقی درخصوص مقاله ارسالی یا مقاله منتشر شده را بررسی کرده و اقدامات لازم را انجام دهند. هرگونه گزارش از رفتار غیراخلاقی، حتی اگر سال‌ها پس از انتشار مقاله کشف شود، مورد بررسی قرار دهند.
دبیران هنگام مواجهه با موارد مشکوک به سوء رفتار، طبق فلوچارت‌های کمیته بین‌المللی اخلاق (COPE) پیش خواهند رفت. اگر در مقالات، رفتار غیراخلاقی به‌خوبی مستدل باشد، بایستی پاسخی مناسب مانند تصحیح، پس گرفتن، ابراز نگرانی یا یادداشتی دیگر، در نشریه منتشر شود.
دبیران نباید هیچ‌گونه اطلاعاتی درمورد مقالات ارسالی، تا قبل از انتشار آن در اختیار کسی قرار دهند.
دبیران نباید از اطلاعات مقالات ارسالی که هنوز منتشر نشده، بدون رضایت کتبی نویسنده برای اهداف تحقیقاتی خود استفاده کنند.
دبیران باید به تمام مقالات ارسال شده به نشریه، توجه منصفانه داشته باشند و مقالات را صرفاً از لحاظ شایستگی علمی و بدون طرف‌داری یا کینه‌توزی شخصی یا در نظر گرفتن ملیت، جنسیت، مذهب و مسائل قومی، نژادی و سیاسی و یا وابستگی سازمانی نویسنده(گان)، مورد بررسی قرار دهند. تصمیمات مربوط به پذیرش و چاپ مقالات، نباید تحت تاثیر سیاست‌های دولت‌ها یا سازمان‌های دیگر خارج از خود نشریه باشد.
سردبیر در پذیرش مقالات برای چاپ و تعیین زمان انتشار آن‌ها اختیار تام دارد.

وظایف و مسئولیت‌های داوران
داوران باید نظراتی ارائه دهند که دبیران را در امر تصمیم‌گیری درخصوص انتشار یا عدم انتشار مقالات ارسالی کمک کنند.
داوران باید محرمانه بودن مقالاتی که برای ارزیابی به آن‌ها ارسال شده است را حفظ کنند.
داوران باید از ارزیابی مقالاتی که از دید آن‌ها مشمول تضاد منافع اعم از منافع مشترک مالی، سازمانی، شخصی و یا هرگونه ارتباط دیگر با شرکت‌ها، نهادها یا افراد مرتبط با مقالات است، امتناع کنند و موضوع را فورا به سردبیر نشریه اعلام کنند تا مقاله برای داوران جایگزین ارسال شود.
داورانی که احساس می‌کنند صلاحیت بررسی مقاله اختصاص‌یافته را ندارند یا قادر به انجام ارزیابی در مهلت مقرر نیستند، باید به سردبیر نشریه اطلاع داده و انصراف خود را از داوری مقاله اعلام کنند و اگر داور یا داوران متخصص دیگری را می‌شناسند، آن‌ها را از طریق ایمیل یا بخش ارسال نظرات برای سردبیر در سایت نشریه پیشنهاد دهند.
داوران نباید درخصوص مقاله با شخصی غیر از سردبیر بحث و گفتگو کنند. همچنین نباید اطلاعات مقاله را بدون اجازه، جایی مطرح کنند. این امر در مورد مقالاتی که داور از بررسی داوری انصراف می‌دهد نیز صدق می‌کند.
داوران موظفند اطلاعات مقاله ارسالی برای ارزیابی را محرمانه تلقی کنند و از آن‌ها درجهت منافع شخصی خود استفاده نکنند.
داوران باید مقالات را به‌طور عینی، منصفانه و حرفه‌ای ارزیابی کنند.
داوران باید از سوگیری‌های شخصی در نظرات و ارزیابی‌های خود پرهیز کنند و نظرات خود را به‌وضوح و مستدل بیان کنند. داوران باید نقدهای مستدل و منصفانه‌ای ارائه دهند تا به نویسندگان در بهبود مقاله کمک کنند.
داوران موظفند منابعی را که نویسنده به آن‌ها ارجاع نداده شناسایی و بررسی نمایند. هرگونه نتیجه‌گیری یا بحثی که پیش از این مطرح شده باشد باید همراه با منبع ذکر شود.
داوران موظفند در صورت مشاهده هرگونه شباهت یا هم‌پوشانی بین اثر ارسالی و مقاله‌ای دیگر مراتب را به سردبیر اطلاع دهند.
وظایف و مسئولیت‌های نویسندگان
نویسندگان باید اطمینان داشته باشند که مقاله ارسالی آن‌‌ها قبلا در جای دیگری منتشر نشده باشند (مگر در قالب چکیده، بخشی از سخنرانی منتشرشده، کنفرانس یا پایان‌نامه) و یا درحال حاضر در نشریه دیگری در دست بررسی نیست.
از نویسندگان تقاضا می‌شود مقاله را با جزئیات و منابع کافی ارسال کنند تا سایر پژوهشگران امکان تکرار پژوهش را داشته باشند.
ممکن است از نویسندگان خواسته شود که داده‌های خام مطالعه خود را همراه با مقاله برای بررسی و ویراستاری ارائه دهند و باید آماده باشند تا در صورت امکان، داده‌ها را در دسترس عموم قرار دهند.
نویسنده مسئول مقاله، مسئولیت اطمینان از تایید مقاله توسط تمام نویسندگان را برعهده دارد.
فقط افرادی که معیارهای نویسندگی را دارند باید به‌عنوان نویسنده در مقاله ذکر شوند زیرا باید توانایی بر عهده گرفتن محتوای ارائه شده را داشته باشند.
نویسندگان باید در اولین مرحله ممکن (با ارائه فرم تعارض منافع در زمان ارسال مقاله)، هرگونه تضاد منافعی را که ممکن است منجر به تأثیر بر نتایج یا تفسیر آن‌ها شود، افشا کنند.
نویسندگان متعهد هستند که فقط آثار کاملاً اصلی و عاری از هرگونه سرقت ادبی را ارسال کنند. به نویسندگان پیشنهاد می‌شود با نرم‌افزارهای تشخیص سرقت علمی، مقالات خود را مشابهت‌یابی کنند.
اگر کار شامل مواد شیمیایی، روش‌ها یا تجهیزاتی باشد که در استفاده از آن‌ها خطرات غیرعادی وجود داشته باشد، نویسندگان باید این موارد را به‌وضوح در مقاله اعلام کنند.
نویسندگان باید اعلام کنند که رضایت آگاهانه برای آزمایش از عوامل انسانی (درصورت نیاز) اخذ شده است. حقوق حریم خصوصی عوامل انسانی باید همیشه رعایت شود.
زمان ارسال مقاله برای بازنگری، نویسندگان باید به‌طور کامل به تمام نظرات داوران پاسخ دهند و در مهلت تعیین‌شده، مقاله را بازبینی و فایل مقاله اصلاح شده و فایل پاسخ به داوران را از طریق سایت نشریه ارسال کنند.
نویسندگان باید به افراد یا سازمان‌هایی که از آن‌‌ها حمایت مالی کرده یا در شکل‌گیری پژوهش آن تأثیرگذار بوده‌اند اشاره نموده و در بخش "سپاسگزاری" در انتهای مقاله از آن‌ها قدردانی کنند.
شرط ارسال مقاله برای نشریه این است که نویسنده اجازه ویرایش مقاله برای خوانا شدن را بدهد.
همه نویسندگان باید موافقت کنند که به نویسنده مسئول اجازه دهند به‌عنوان شخص مکاتبه‌کننده با دفتر نشریه در تماس بوده و اصلاحات لازم را انجام دهد.
تحت مجوز دسترسی آزاد، حق مولف برای نویسندگان محفوظ خواهد بود، اما به دیگران اجازه بارگیری، اشتراک‌گذاری، نسخه‌برداری یا استفاده مجدد اثر را در صورتی‌که به‌درستی به آن استناد شود را می‌دهند.
اگر نویسنده‌ای متوجه اشتباه یا بی‌دقتی مهمی در مقاله منتشرشده خود شود، موظف است مراتب را به‌سرعت به سردبیر نشریه اطلاع دهد، نسبت به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را بازپس گیرد.
نویسندگان باید بدانند که سرقت علمی نقض جدی اخلاق نشر است و در همه مصداق‌های آن رفتاری غیر اخلاقی و غیرقابل قبول می‌باشد.
وظایف و مسئولیت‌های ناشر
دانشگاه تربیت مدرس، به‌عنوان ناشر نشریه پژوهشهای مدیریت منابع سازمانی، متعهد است اطمینان حاصل کند که تصمیم‌گیری درخصوص مقالات ارسالی، صرفا براساس داوری حرفه‌ای صورت می‌گیرد و تحت تاثیر هیچ‌گونه منافع تجاری نمی‌باشد.
ناشر موظف است با حفظ آرشیو دیجیتال خود، دسترسی دائمی به محتوای مقالات منتشرشده را تضمین نماید.
ناشر بر رعایت اخلاق انتشار توسط سردبیر، اعضای هیات تحریریه، داوران، نویسندگان و خوانندگان نظارت می‌کند.
ناشر به کمک سردبیران همواره باید اقدامات معقولی را برای شناسایی و جلوگیری از انتشار مقالاتی که در آن تخلفات تحقیقاتی رخ داده است، انجام دهند و تحت هیچ شرایطی چنین رفتار نادرستی را تشویق نکنند و آگاهانه اجازه وقوع چنین تخلفی را ندهند.
ناشر همواره موارد مربوط به سوءرفتارهای علمی ازقبیل انتشار داده‌های جعلی یا سرقت علمی را بررسی می‌کند و تمایل به انجام اقدامات لازم شامل انتشار اصلاحیه، شفاف‌سازی و یا پس گرفتن مقاله درصورت نیاز دارد.
نقض اخلاق نشر
اعضای هیات تحریریه نشریه پژوهشهای مدیریت منابع سازمانی یادآوری می‌نمایند که سرقت علمی در هریک از مصداق‌های آن امری غیرقابل قبول است:
سرقت ادبیسرقت ادبی عبارت است از استفاده از ایده‌ها و بخش‌های اصلی دیگران (بدون ذکر منبع) به گونه‌ای که تصور شود متعلق به خود شخص است. کپی کردن حتی یک جمله از مقالات شخص دیگر و حتی مقالاتی که خودتان قبلا منتشر کرده‌اید بدون استناد مناسب، از نظر نشریه ماشین های کشاورزی، سرقت ادبی محسوب می‌شود. همه مقالات تحت بررسی یا منتشر شده در این نشریه، با نرم‌افزارهای تشخیص سرقت ادبی مانند iThenticate مشابهت‌یابی می‌شوند. لذا سرقت ادبی، نقض جدی اخلاق نشر است.
 ارسال هم‌زمان: باید اطمینان داشته باشید که مقاله ارسالی شما قبلا در هیچ جا و به هیچ زبان دیگری منتشر نشده و به‌طور هم‌زمان به نشریات دیگر ارسال نشوند.
انتشارات تکراری: انتشار تکراری زمانی اتفاق می‌افتد که دو یا چند مقاله بدون ارجاعدهی مناسب، از فرضیه، داده‌ها و نتایج کاملا یکسانی استفاده کنند.
 انتشارات زائد: منظور از انتشارات زائد، تقسیم نامناسب اطلاعات یک مطالعه به چندین مقاله است که اغلب در اثر تمایل فرد به تکمیل رزومه تحصیلی اتفاق می‌افتد.
جعل داده‌ها: جعل داده به این معناست که محقق واقعا مطالعه را انجام نداده است بلکه داده‌ها و نتایجی غیرواقعی و ساختگی را ارائه داده است و یا اینکه آزمایش را انجام داده اما داده‌ها یا نتایج تحقیق را حذف، دستکاری و یا تغییر داده است.
دستکاری استناد: دستکاری استناد به معنای استنادهای بیش از حد در مقاله ارسالی است که به محتوای علمی مقاله کمک نمی‌کند و صرفا به‌منظور افزایش استناد به کار یک نویسنده خاص یا مقالات منتشر شده در یک نشریه خاص انجام شده است. این کار منجر به ارائه نادرست اهمیت کار یا نشریه‌ی خاصی که به آن اشاره می‌شود شده و بنابراین نوعی سوءرفتار علمی محسوب می‌شود.
مشارکت یا انتساب نامناسب نویسندههمه نویسندگان لیست شده، باید سهم قابل‌توجهی در انجام تحقیق ارائه شده در مقاله داشته باشند و همه ادعاهای آن را تایید کرده باشند. یادآور می‌شود که همه افرادی که سهم علمی قابل توجهی دارند ازجمله دانشجویان و تکنسین‌های آزمایشگاه باید در لیست نویسندگان ذکر شوند.
تقاضای تجدید نظر
اگر نویسندگان با تصمیم هیات تحریریه در خصوص مقاله خود مخالف باشند حق تجدید نظر خواهی را خواهند داشت. نویسندگانی که تقاضای تجدید نظر در خصوص تصمیم هیات تحریریه را دارند باید تقاضای خود را با سردبیر نشریه مطرح کنند. درچنین مواردی سردبیر مجدداً مقاله و نظرات داوران و هیات تحریریه را مورد بازبینی قرار داده و نظر خود را درخصوص پذیرش یا رد مقاله اعلام می‌کند و درصورت لزوم مقاله را برای اصلاحات بیشتر به نویسنده برگشت داده و یا برای بررسی مجدد به داور جدید ارسال می‌کند. تصمیم‌گیرنده نهایی در این مواقع سردبیر نشریه است.
فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع سازمانی، عضو کمیته اخلاق نشر (COPE) نبوده است، اما متعهد به پیروی از استانداردها و دستورالعمل‌های آن می‌باشد.
اختيار- غيرتجاری
CC BY-NC
این نشریه دارای دسترسی باز، تحت قوانین گواهینامه بین‌المللی Creative Commons Attribution 4.0 International License منتشر می‌شود که اجازه اشتراک (تکثیر و بازآرایی محتوا به هر شکل) و انطباق (بازترکیب، تغییر شکل و بازسازی بر اساس محتوا) را می‌دهد .

مدیر مسئول
اسداله کردنائیج؛ استاد، مدیریت بازرگانی (سیاستگذاری بخش دولتی و بازرگانی)
وابستگی سازمانی: دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
پست الکترونیکی:  naeij@modares.ac.ir
تلفن: 82883690-021

سردبیر
حسن دانایی‌فرد؛ استاد، مدیریت دولتی (تطبیقی و توسعه)

وابستگی سازمانی: دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
پست الکترونیکیhdanaee@modares.ac.ir
تلفن:    82884673-021

اعضاء هیات تحریریه

علی اصغر انواری رستمی؛ استاد، مدیریت بازرگانی
وابستگی سازمانی: دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
ایمیل:      anvary@modares.ac.ir
تلفن:  22291235-021
 
بهمن حاجی پور؛ دانشیار، مدیریت بازرگانی
وابستگی سازمانی: دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران.
ایمیل:      b-hajipour@sbu.ac.ir
تلفن:  19905245-021


 احمدعلی خائفالهی؛دانشیار، مدیریت رفتار سازمانی
وابستگی سازمانی: دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
ایمیل:   khaefelahi@modares.ac.ir
تلفن: 82884665-021
 
سید حمید خداداد حسینی؛ استاد مدیریت بازرگانی
وابستگی سازمانی: دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
ایمیل:     khodadad@modares.ac.ir
تلفن: 22291235-021
 
حسین خنیفر؛ استاد مدیریت و برنامه‌ریزی
وابستگی سازمانی: دانشگاه تهران، تهران، ایران.
ایمیل: Khanifar@ut.ac.ir

تلفن: 36166125-025
 
علی رضائیان؛ استاد، مدیریت دولتی
وابستگی سازمانی: دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
ایمیل:    a-rezaeian@sbu.ac.ir
تلفن:   29902378-021

  
حسن دانایی فرد؛ استاد، مدیریت دولتی
وابستگی سازمانی: دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
پست الکترونیکیhdanaee@modares.ac.ir

تلفن:    82884673-021
 
علی رجب زاده قطری؛ استاد، مدیریت صنعتی
وابستگی سازمانی: دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
ایمیل: alirajabzadeh@modares.ac.ir
تلفن: 22291235-021
 
بابک سهرابی؛ استاد، مدیریت فناوری اطلاعات

وابستگی سازمانی: دانشگاه تهران، تهران، ایران.
ایمیل:   bsohrabi@ut.ac.ir
تلفن: 61117788-021

 
غلامرضا طالقانی؛ استاد مدیریت توسعه، مدیریت تطبیقی و مدیریت تعاونی ها
وابستگی سازمانی: دانشگاه تهران، تهران، ایران.
ایمیل:     gtalghani@ut.ac.ir
تلفن: 61117648-021

 
غلامرضا گودرزی؛ استاد، مدیریت صنعتی
وابستگی سازمانی: دانشگاه امام صادق، تهران، ایران
ایمیل:   rgodarzi@isu.ac.ir

تلفن:  88080733-021
  
امیر مانیان؛ استاد، مدیریت فناوری اطلاعات
وابستگی سازمانی:  دانشگاه تهران،تهران، ایران.
ایمیل:      amanian@ut.ac.ir
تلفن:    61117619-021

  
اصغر مشبکی اصفهانی؛ استاد مدیریت بازرگانی
وابستگی سازمانی: دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
ایمیل:    moshabak@modares.ac.ir
تلفن:  82884637-021


راهنمای تدوین مقاله (راهنمای نویسندگان)
از مؤلفان گرامی تقاضا می‌شود برای جلوگیری از تأخیر در داوری و انتشار به موقع فصلنامه، هنگام ارسال مقاله‌ به نکات زیر توجه فرمایید:
1- مجله به دلیل تخصصی بودن فقط در زمینه پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی پذیرای مقاله می‌باشد.
2
- تغییر یا جابه‌جایی در ترتیب اسامی نویسندگان مقاله، پس از ارسال نامه پذیرش، به هیچ عنوان امکانپذیر نمی‌باشد.
3- مقاله ارسال شده در نشریه دیگر چاپ نشده یا همزمان برای سایر مجله‌ها ارسال نشده باشد.
4- زبان رسمی فصلنامه، فارسی است. مقاله‌ به زبان انگلیسی نیز قابل بررسی است.
5- مقاله باید مشتمل بر چکیده فارسی و انگلیسی (۲۰۰-۲۵۰ کلمه، معادل حداکثر ۱۵ سطر)، کلید واژه‌ها، مقدمه، بدنه اصلی، نتیجه‌گیری، فهرست منابع و مآخذ باشد.
6- مقاله تحقیقی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد. مقاله‌های مروری (Review Article) از نویسندگان مجرب و صاحب مقاله‌های پژوهشی در زمینه مورد بحث، به شرطی پذیرفته می‌شود که منابع معتنابهی مستند پژوهش قرار گرفته باشد.
7- مقاله فقط از طریق سامانه الکترونیکی مجله ارسال شود. کاربران با ثبت‌نام در سامانه الکترونیکی فصلنامه، با کد کاربری می‌توانند مقاله را ارسال فرمایند.
8- مقاله باید در فرم A۴ و قلم فارسی در کل متن (عناوین، زیرنویس، متن و ...) از نوع (B Lotus) فونت ۱۲ با فاصله Single و قلم لاتین Times New Roman فونت ۱۰ باشد. حاشیه‌های راست و چپ 4/5 و بالا و پایین 5/6 سانتی‌متر، تحت نرم‌افزار ۲۰۱۰ Word حروفچینی شود. تمامی اعداد در متن، شکل، جداول و نمودارها به‌صورت فارسی آورده شود. مجله در ویرایش مطالب آزاد است.
9- مقاله‌ باید در دو فایل مجزا از هم به شرح ذیل ارسال شود:
 
فایل اول(مقاله به همراه مشخصات نویسندگان به صورت "ورد"  WORD 2010):
- عنوان کامل  و چکیده‌ی مقاله به فارسی و انگلیسی
-
 نام نویسنده یا نویسندگان به فارسی و انگلیسی (نام نویسنده عهده‌دار مکاتبات با ستاره مشخص شود)
- رتبه علمی و نام مؤسسه یا محل اشتغال نویسنده یا نویسندگان به فارسی و انگلیسی به ترتیب ذیل:

مرتبه علمی(استاد/دانشیار/استادیار/دانشجو)، گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور.
 - تاریخ ارسال مقالات به شمسی و میلادی
- نشانی کامل نویسنده عهده‌دار مکاتبات: شامل نشانی پستی، شماره تلفن، آدرس پست الکترونیکی به فارسی و انگلیسی.

  • چنانچه مخارج مالی پژوهش یا تهیه مقاله توسط مؤسسه‌ای تأمین شده باشد باید نام مؤسسه در صفحه اول درج شود.
  • مقاله‌های برگرفته از رساله یا پایان‌نامه دانشجویان با نام استاد راهنما، دانشجو و  مشاوران به صورت توأم و با مسئولیت استاد راهنما منتشر می‌شود.

 
فایل دوم (فایل داوری مقاله به صورت پی دی اف "pdf"):
- عنوان کامل مقاله به فارسی
- چکیده فارسی (حداکثر۲۵۰کلمه)
- کلید واژه های فارسی (حداکثر پنج واژه)
- عنوان کامل مقاله انگلیسی
- چکیده انگلیسی (حداکثر ۲۵۰ کلمه)
- کلید واژه های انگلیسی (حداکثر پنج واژه)
- چکیده دارای ساختار (هدف، روش، یافته‌ها و کلید واژه‌ها) باشد.
- عنوان‌های مقاله بجز عنوان اصلی و چکیده، مطابق فرمت مجله شماره‌گذاری شود.
- شکل‌های ارسال شده دقیق، روشن و اصل باشند. در متن مقاله به شماره شکل‌ها، جداول و نمودارها اشاره شود و در فایل اصلی مقاله در جای خودش قرار گرفته باشد و به صورت جداگانه ارسال نشود.کیفیت تصاویر، نمودارها و ... با dpi۳۰۰ باشد.
- منابع در متن مقاله، داخل کروشه شماره‌گذاری شود (اعداد به فارسی باشند) و با رعایت ترتیب استفاده در متن، در انتهای مقاله در قسمت منابع برای یکبار آورده شود.


روش ارجاع به منابع در متن مقاله:
نحوه ارجاع به مقاله: [۱].
نحوه ارجاع به کتاب: [۱، ص۲۰].
نحوه ارجاع به کتاب چند جلدی: [۱، ج۲، ص۲۰].
- معادل‌های انگلیسی در هر صفحه با شماره‌گذاری مستقل برای هر صفحه در پاورقی آورده شود.

روش ارجاع به منابع در انتهای مقاله به روش ونکوور (Vancouver) و به شرح زیر است:

 الف -  نشریه:
نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان(مخفف)، عنوان مقاله، نام نشریه، دوره، شماره ، سال انتشار و شماره صفحه.
ب -  کتاب:
نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان، (مخفف)، عنوان کتاب، نام مترجم، محل انتشار ، ناشر ، سال انتشار .

لازم به ذکر است در نگارش اجزای منابع به صحیح بودن اطلاعات منابع فارسی و لاتین توجه کافی داشته باشند و صحت عنوان منابع لاتین و فارسی و دیگر اجزای آن به عهده نویسنده مقاله خواهد بود.
۱۰- حداکثر حجم مقاله‌ها، شامل جدول‌ها و منحنی‌ها ۱۶ صفحه باشد و حداکثر شامل ۵۴۰۰ کلمه باشد.
۱۱- مسئولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسنده عهده دار مکاتبات است.
۱۲- مقاله‌ ترجمه شده، پذیرفته نمی‌شود.
۱۳- مقاله‌ها پس از بررسی و تصمیم هیأت تحریریه به وسیله دو یا سه نفر از استادان متخصص به صورت محرمانه داوری خواهد شد.
۱۴- فصلنامه حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقاله‌ها را برای خود محفوظ می‌دارد و از باز گرداندن مقاله‌های دریافتی معذور است.
۱۵- قبل از چاپ (بارگزاری) مقاله پذیرش شده، امکان اعلام تاریخ و شماره چاپ مقدور نمی­باشد همچنین سردبیر در پذیرش مقالات برای چاپ و تعیین زمان انتشار آن‌ها اختیار تام دارد.

16- اصل مقاله‌ها رد یا انصراف داده شده پس از سه ماه از مجموعه آرشیو فصلنامه خارج خواهد شد ومجله هیچ گونه مسئولیتی در این ارتباط نخواهد داشت.

 

تلفن: 22291279 -021
پست الکترونیک:  @modares.ac.irormr
وب سایت:           
www.ormr.modares.ac.ir