You can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML سازوکارهای مشروعیت‌بخشی گفتمان‌های جنسیتی در رمان سلوک محمود دولت‌آبادی
فرید دهقان طرزجانی، فرزان سجودی، امیرعلی نجومیان *، مرتضی بابک معین
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML واژه‌های مرکب درون‌مرکز زبان فارسی: ساخت‌های مفهومی ساده یا پیچیده
معصومه دیانتی، حدائق رضائی *، عادل رفیعی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML پربسامدی کارکردهای زبانی ـ ارتباطی زبان علم در حوزۀ زمین‌شناسی
نصرت حجازی *، معصومه شیری
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی تاریخی برخی از عناصر ساخت‌واژی گویش سیستانی
عباسعلی آهنگر *، منصوره دلارامی فر
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML واج‌شناسی وقف در قرآن
محمود بی جن خان *، سیما عوض پور
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی شناختی استعاره‌های آنتروپومورفیک در گفتمان قرآنی بر مبنای نظریه آمیزۀ مفهومی
کبری راستگو *
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی ابهام معنایی واژگانی در زبان فارسی با رویکردی شناختی
مهدی سبزواری *
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تفاوت‌های ترجمه از زبان واسطه با ترجمه از زبان اصلی ارزیابی کیفیت دو ترجمه از رمان ژاپنی باران سیاه به زبان فارسی
سید آیت حسینی *
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML آیرونی کلامی و کاربردهای زبان‌‌شناختیِ آن در فراتاریخ‌نگاری با تکیه بر دو نمایشنامۀ جنگنامۀ غلامان و فتح‌نامۀ کلات اثر بهرام بیضایی
فرشته پایدار نوبخت، محمدجعفر یوسفیان کناری *
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML فرایند‌های نحوی دخیل در اشتقاق ساخت‌های پرسشی چندپرسش‌واژه‌ای
اکرم رضوی زاده، هنگامه واعظی *، لطیف عطاری، محمد رضی نژاد، عبدالحسین حیدری
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML خلق شخصیت نوظهور در متن زبانی با کمک آمیختگی مفهومی
آزاده نجفی *، محمدرضا پهلوان نژآد، شهلا شریفی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی هماهنگی واکه‌ای و واکه‌ای - همخوانی در زبان فارسی در چارچوب نظریۀ بهینگی
محمد رضا احمدخانی *، الهه واثق
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی و تحلیل کارکرد نظریۀ جهان‌های متن در تحلیل زیبایی‌شناسانۀ شعر فارسی (مطالعۀ موردی: یک غزل از سعدی و یک شعر آزاد از نیما یوشیج
رضا رفایی قدیمی مشهد، غلامحسین غلامحسین زاده *
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بازنمود گفتمان در تصاویر کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی«Prospects» و «Visions» از دیدگاه نشانه‌شناسی، مطالعه موردی: قومیت و مکان
شیما زرگر بالای جمع، شهرام مدرس خیابانی *، محمدجواد حجازی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر استفاده از واقعیت مجازی در آموزش تلفظ انگلیسی زبان‌آموزان نوجوان
مینو عالمی *، شیوا خاتونی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML شواهدی آماری از نقش‌های وجهی «بـ» در فارسی نو: مطالعه‌ای درزمانی
روح‌الله مفیدی *
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تحلیل شناخت سخنگویان فارسی‌زبان در قالب مقوله‌ بندی؛ مقوله‌بندی رده‌ای یا موضوعی؟
راحله گندمکار *
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML نقش جنسیت در تنوع زبانی در ترجمه‌های فارسی کتاب مسخ اثر فرانتس کافکا: تعامل میان زبان‌شناسی اجتماعی و دستور زایشی
ابراهیم رضاپور *
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML آهنگ پاره‌گفتارهای پرسشی در زبان فارسی
وحید صادقی *
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML اضطراب یادگیری زبان خارجی در سطوح مختلف زبان‌آموزان پسر و دختر ایرانی
مریم موذنی لیمودهی *، امید مازندرانی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML اعتبارِ شخصی تاریخ‌نگار به‌مثابۀ یک عامل بلاغی (مطالعۀ موردی: تاریخِ فتوحاتِ شاهی)
حمزه کفاش، محمود فتوحی رودمعجنی *
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی میزبان‌گزینی واژه‌بست در کردی اردلانی بر اساس نظریۀ فاز
روزیتا رنجبر، بهرام مدرسی *
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی نقش القایی آوا و ساختار در فرایند حسی - ادراکی گفتمان و روند تولید معنا؛ مطالعۀ موردی: احمد شاملو
سارا طباطبایی *
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تحلیل فاز بنیاد از پدیدۀ خروج در زبان فارسی: شواهدی از گروه‌های اسمی و صفتی
علی درزی *، آرش رضایی
چکیده -   متن کامل (PDF)
Back to Original Issue