فهرست داوران

1403
1 - دکتر علیرضا پویا
2 - دکتر ایوب محمدیان
3 - خانم زینب مولوی
4 - دکتر بهنام شهائی - دانشگاه تربیت مدرس
5 - دکتر مهدی حمزه پور - دانشگاه امام صادق ع
6 - دکتر وحیده علیپور - دانشگاه زنجان
7 - دکتر منصوره معینی کربکندی - دانشگاه تربیت مدرس
8 - دکتر جلیل دلخواه
9 - دکتر لیلا نامداریان - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
10 - دکتر مهاجری - مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
11 - دکتر مهدی گل وردی
12 - دکتر خانم نصیرزاده - دانشگاه تهران
1402
1 - دکتر علیرضا پویا
2 - دکتر علی رجب زاده - دانشگاه تربیت مدرس
3 - پروفسور علی اصغر انواری رستمی - دانشگاه تربیت مدرس
4 - دکتر علیرضا امینی
5 - آقای علی شیرین
6 - خانم ناهید امراللهی بیوکی - دانشگاه اردکان
7 - دکتر خلیل نوروزی
8 - دکتر شهریار عزیزی - گروه مدیریت بازرگانی- دانشکده مدیریت-دانشگاه شهید بهشتی
9 - دکتر محمود دهقان نیری
10 - دکتر علی شایان
11 - دکتر میثم شیرخدایی - دانشگاه مازندران
12 - خانم زینب مولوی
13 - دکتر اسماعیل کلانتری - دانشگاه تربیت مدرس
14 - دکتر بهنام شهائی - دانشگاه تربیت مدرس
15 - دکتر وحیده علیپور - دانشگاه زنجان
16 - سپهر قاضی نوری
17 - علیرضا حسن زاده
18 - دکتر طیبه عباسی
19 - دکتر محمد توحیدی
20 - دکتر منصوره معینی کربکندی - دانشگاه تربیت مدرس
21 - دکتر جلیل دلخواه
22 - دکتر لیلا نامداریان - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
23 - دکتر اکرم دستیاری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
24 - دکتر خدیجه مصطفایی دولت آباد - تربیت مدرس
25 - آقای یوسف رمضانی
26 - دکتر شهناز اکبری - حضرت معصومه (س)
27 - دکتر حسين حسن زاده سروستاني
28 - دکتر بهاره عابدین - دانشگاه مازندران
29 - دکتر علی بیاضی - گروه توسعه اقتصادی تدبیر
30 - آقای مهدی خسروی - دانشگاه تربیت مدرس
31 - دکتر سمیه نعمتی - پژوهشگاه نيرو
32 - دکتر مهاجری - مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
33 - آقای ایمان عمویی - دانشگاه اصفهان
34 - دکتر مهدی گل وردی
35 - دکتر خانم قنبری
36 - دکتر محمدحسن قلی زاده - دانشگاه گیلان
37 - دکتر عطیه صداقت
38 - دکتر سعید سمیعی
1401
1 - دکتر الهه شهابی
2 - دکتر علی رجب زاده - دانشگاه تربیت مدرس
3 - پروفسور علی اصغر انواری رستمی - دانشگاه تربیت مدرس
4 - دکتر علیرضا امینی
5 - خانم ناهید امراللهی بیوکی - دانشگاه اردکان
6 - دکتر سید عباس ابراهیمی
7 - دکتر شهریار عزیزی - گروه مدیریت بازرگانی- دانشکده مدیریت-دانشگاه شهید بهشتی
8 - دکتر میثم شیرخدایی - دانشگاه مازندران
9 - دکتر منصور خیرگو - دانشگاه امام علی (ع)
10 - خانم زینب مولوی
11 - دکتر اسماعیل کلانتری - دانشگاه تربیت مدرس
12 - دکتر بهنام شهائی - دانشگاه تربیت مدرس
13 - دکتر وحیده علیپور - دانشگاه زنجان
14 - دکتر منصوره معینی کربکندی - دانشگاه تربیت مدرس
15 - دکتر جلیل دلخواه
16 - دکتر اکرم دستیاری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
17 - آقای یوسف رمضانی
18 - دکتر جواد رضازاده - دانشگاه تربیت مدرس
19 - دکتر حیدر احمدی - دانشگاه خلیج فارس بوشهر
20 - دکتر مژگان ضرغامی فرد - دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه هرمزگان
21 - دکتر علی بیاضی - گروه توسعه اقتصادی تدبیر
22 - آقای مهدی خسروی - دانشگاه تربیت مدرس
23 - دکتر سمیه نعمتی - پژوهشگاه نيرو
24 - Dr banafi
25 - دکتر مهاجری - مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
26 - خانم مریم عسگر لواسانی - فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع سازمانی
27 - دکتر مهدی گل وردی
28 - دکتر خانم حاج هاشمی
29 - دکتر خانم قنبری
30 - دکتر سیدکاظم حسینی - تربیت مدرس
31 - خانم/آقای قهرمانی