فهرست داوران

1403
1 - آقای محمد مشاری
2 - دکتر حامد کاملنیا
3 - پروفسور محمدجواد مهدوی نژاد - دانشگاه تربیت مدرس
4 - دکتر محمدرضا پوزرگر - دانشگاه تهران مرکز
5 - دکتر حسین منصوریان - دانشگاه تهران
6 - آقای هما بهبهانی ایرانی - دانشگاه تهران
7 - دکتر غزال راهب - مرکز تحقیقات مسکن
8 - دکتر روزبه نقشینه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
9 - دکتر بهزاد عمران زاده - اندیشکده شهر ایرانی-اسلامی
1402
1 - آقای محمد مشاری
2 - دکتر حامد کاملنیا
3 - پروفسور محمدجواد مهدوی نژاد - دانشگاه تربیت مدرس
4 - آقای حامد کامل نیا - دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
5 - دکتر محمدرضا پورزرگر - استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
6 - somayeh pourbagher - تربیت مدرس
7 - دکتر رضا منصوری - دانشگاه ایلام
8 - دکتر Maryam Rasoolzadeh - Tarbiat Modares University
9 - دکتر محمد مشاری - دانشگاه تهران
1401
1 - آقای محمد مهدی مولایی
2 - آقای محمد مشاری
3 - دکتر حامد کاملنیا
4 - دکتر کتایون تقی زاده - دانشگاه تهران
5 - دکتر حسن تقوایی
6 - پروفسور محمدجواد مهدوی نژاد - دانشگاه تربیت مدرس
7 - دکتر روح اله رحیمی - دانشگاه مازندران
8 - دکتر امیررضا علیزاده مجد - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پرند، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، پرند، ایران
9 - دکتر عباس ترکاشوند - دانشگاه علم و صنعت ایران
10 - دکتر مزین دهباشی شریف - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
11 - آقای فیاض اسلامی - دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران
12 - دکتر ایمان قلندریان - دانشگاه فردوسی مشهد
13 - دکتر سید عطاالله طاهایی - دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
14 - دکتر فرهاد احمدنژاد - استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تبریز
15 - دکتر ملیکا متقی - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد شهرری
16 - دکتر مینو قره بگلو - دانشگاه هنر اسلامی تبریز
17 - دکتر پیروز حناچی - دانشگاه تهران
18 - دکتر موسی شاکری - دانشگاه بجنورد
19 - خانم الهام سلیقه - دانشگاه تبریز
20 - دکتر سمانه جعفر محمدی - دانشگاه آزاد اسلامی