فهرست داوران

1401
دکتر مجید قلهکی
دکتر محسن گرامی
رضا کرمی محمدی
دکتر محمد ملکی
دکتر امیررضا ممدوحی
دکتر مسعود حاجی علیلوی بناب
دکتر امیررضا گودرزی
دکتر جهانگیر خزائی
دکتر علی اکبر شیرزادی جاوید - دانشگاه علم و صنعت ایران
بیتا آیتی
دکتر حامد خضرزاده - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حسین نادرپور - دانشگاه سمنان
حسن میرزابزرگ
دکتر مجید امین افشار
دکتر محمد تقی احمدی
دکتر سید حسین حسینی لواسانی
دکتر سید حامد معراجی
دکتر محبوبه پیری زاده
دکتر مختار انصاری
دکتر امین قنادی اصل - دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر امید رضایی فر
مرتضی احمدی
دکتر وحید بروجردیان
دکتر حمید رضا احمدی - دانشگاه مراغه
دکتر نوید سیاه پلو - موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان
دکتر عاطفه جهان محمدی - مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
دکتر سید سجاد میرولد - دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر حمیدرضا نجاتی
دکتر حسین تاجمیر ریاحی
دکتر غلامرضا نوری - دانشگاه خوارزمی
دکتر نوید ندیمی
دکتر مرتضی حسینعلی بیگی - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
دکتر نادر خواجه احمد عطاری
دکتر طاها بخشپوری
دکتر هوشنگ کاتبی
پروفسور سید مهدی زهرایی
دکتر شریف شاه بیک
پروفسور سید غلامرضا موسوی
دکتر نادر مختارانی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر بهروز شهریاری - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دکتر امیر محمد رمضانیان‌پور - دانشگاه تهران
دکتر احمد خدادادی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر فرامرز مودی
دکتر رسول قبادیان
دکتر سید صابر ناصر علوی
دکتر سعید شجاعی باغینی
دکتر محسن صابر ماهانی
دکتر محمد امیری - دانشگاه هرمزگان
دکتر مجید محمدی قاضی محله
دکتر صادق گریوانی - دانشگاه بجنورد
دکتر مهدی ادیبی - دانشگاه بجنورد
دکتر محسن ورمزیاری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر بهروز بهنام - دانشگاه امیرکبیر
دکتر امیرمسعود صالحی - دانشگاه خوارزمی
دکتر بابک فخیم
دکتر میثم بیات - گروه عمران، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
دکتر آرش بیات - دانشگاه خمین
دکتر حامد حمیدی - دانشگاه نوشیروانی بابل
دکتر ندا کامبوزیا - دانشگاه علم و صنعت
دکتر لیلا عادل زاده سعدآبادی - دانشگاه آزاد نجف آباد
دکتر الهام رجبی - دانشگاه آزاد تفرش
آقای دکتر پدرام قادری - دانشگاه علم و صنعت
دکتر حمزه دهقانی - مجتمع آموزش عالی بم
آقای کیانوش صمیمی - دانشگاه شهید بهشتی
آقای دکتر محمد کریمی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حمید احمدی - دانشگاه تبریز
آقای دکتر علی رضا باغبانان - دانشگاه صنعتی اصفهان
آقای مازیار زرعیچیان - دانشگاه علم و صنعت
آقای دکتر رسول نبویان - موسسه آموزش عالی طبری بابل
آقای دکتر محمد لسانی - دانشگاه صدرا
آقای دکتر حامد نیرومند - دانشگاه بویین زهرا
خانم دکتر هاجر شرع اصفهانی - دانشگاه صنعتی اصفهان
آقای ------- جمالی - شرکت مشاور هندسه پارس
آقای دکتر حمید کریمی زاده - دانشگاه کازرون
آقای خواجه احمد عطاری نادر - مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
آقای عباس بابازاده - دانشگاه
آقای دکتر مرتضی نیکو روش
آقای دکتر نادر هویدایی - دانشگاه شهید مدنی
آقای دکتر سید بهزاد طلایی طبا - دانشگاه آزاد حمینی شهر
آقای دکتر محمد رضا چناقلو - دانشگاه سهند تبریز
آقای دکتر ------ امینی - دانشگاه مالک اشتر
آقای پدرام قادری - دانشگاه علم و صنعت
1400
دکتر مجید قلهکی
دکتر سید محمد رضا مجد زاده طباطبایی
دکتر علیرضا اردکانی - بین المللی امام خمینی
فرهاد بهنام فر
دکتر افشین مشکوه الدینی - دانشگاه خوارزمی
سید علی ایوب زاده
دکتر محسن گرامی
دکتر علی رضا باقریه
پیمان همامی
دکتر مجتبی مهرآیین
دکتر محمد ملکی
دکتر امیررضا گودرزی
دکتر علی قربانی - دانشگاه گیلان
دکتر علی اکبر شیرزادی جاوید - دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر حامد خضرزاده - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حسین نادرپور - دانشگاه سمنان
دکتر بهروز عسگریان - K.N.Toosi University of Technology
پروفسور غلامرضا قدرتی امیری - دانشگاه علم و صنعت ایران
پروفسور مرتضی نقی پور - صنعتی نوشیروانی بابل
سید احسان سید ابریشمی
امیر کاووسی
دکتر علی لکی روحانی - دانشگاه زنجان
دکتر سید حسین حسینی لواسانی
دکتر محبوبه پیری زاده
دکتر محمدصادق بیرژندی
دکتر امین کشاورز - خلیج فارس
دکتر سامان یغمایی سابق
دکتر سید محمد سیدپور
دکتر مختار انصاری
دکتر علی میرزایی
دکتر امید رضایی فر
دکتر سعید فرزین
دکتر محمد قانونی بقا - واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر صلاح الدین حمیدی
دکتر مصطفی مشایخی
دکتر سمیه ملایی - دانشگاه بناب
دکتر علی سلیمانی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
حسن قاسم زاده
دکتر محمد مهدی رجبی
دکتر فریدون امیدی نسب
دکتر وحید بروجردیان
دکتر حمید رضا احمدی - دانشگاه مراغه
پروفسور ناصر خاجی
دکتر نوید سیاه پلو - موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان
دکتر عاطفه جهان محمدی - مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
دکتر علی باباخانی
دکتر سید سجاد میرولد - دانشگاه علم و صنعت ایران
آقای کمیل مومنی
دکتر مهدی نعمت زاده - دانشگاه مازندران
حسن اکبری
دکتر مهدی عجمی - Shahrood University of Technology
وحید رضا اوحدی
آقای فرهاد قادری
دکتر احسان درویشان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
دکتر محمد شامخی امیری
دکتر سید روح الله حسینی واعظ
مهدی شفیعی فر
پروفسور محمود شفاعی بجستان
محمد واقفی
دکتر نوید ندیمی
دکتر اکبر چشمی
دکتر نادر خواجه احمد عطاری
دکتر طاها بخشپوری
دکتر هوشنگ کاتبی
دکتر محمدرضا مطهری
دکتر شریف شاه بیک
ماشااله خامه چیان
رضا آقا یاری
جعفر یزدی
دکتر زهرا سبزی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
خانم زهرا خوینیها - تربیت مدرس
دکتر بهروز شهریاری - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دکتر امیر محمد رمضانیان‌پور - دانشگاه تهران
دکتر ناصر شابختی - دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر سیدفتح اله ساجدی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
دکتر فرامرز مودی
دکتر فرزین کلانتری
دکتر محمد ذاکرمشفق - دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
آقای ابراهیم نعیمی فر
امید بهار
دکتر سید صابر ناصر علوی
دکتر سعید شجاعی باغینی
دکتر حامد جاودانیان - دانشگاه شهرکرد
دکتر بهزاد کلانتری
دکتر محسن صابر ماهانی
دکتر محمد امیری - دانشگاه هرمزگان
فریدون مقدس نژاد
دکتر صادق گریوانی - دانشگاه بجنورد
دکتر علیرضا حاجیانی
دکتر موسی محمودی صاحبی - دانشگاه شهید رجائی
دکتر مهدی آشتیانی - دانشگاه نوشیروانی بابل
دکتر علی توکلی کاشانی - علی
دکتر جواد واثقی امیری - دانشگاه نوشیروانی بابل
دکتر محمد چرختاب بسیم - دانشگاه صنعتی سهند
دکتر بهروز بهنام - دانشگاه امیرکبیر
دکتر آرمین منیر عباسی - دانشگاه پیام نور
دکتر حسین پهلوان - دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر سارا میرزا باقری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
دکتر امیرمسعود صالحی - دانشگاه خوارزمی
دکتر هوشیار ایمانی کله سر - دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر علی لشکری - دانشگاه صنعتی شیراز
دکتر سید مجتبی موسوی - پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی
دکتر بابک فخیم
دکتر میثم بیات - گروه عمران، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
دکتر آرش بهار - دانشگاه گیلان
دکتر رضا کامرانی راد - تربیت مدرس
دکتر مازیار فهیمی فرزام - دانشگاه مراغه
دکتر حامد حمیدی - دانشگاه نوشیروانی بابل
دکتر علی رضا ماهپور - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر ندا کامبوزیا - دانشگاه علم و صنعت
دکتر جعفر سبحانی - مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
دکتر عادل عساکره - دانشگاه سمنان
دکتر مسعود یخچالیان - دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
آقای سید علی رضویان - دانشگاه پیام نور
دکتر لیلا عادل زاده سعدآبادی - دانشگاه آزاد نجف آباد
دکتر الهام رجبی - دانشگاه آزاد تفرش
آقای دکتر پدرام قادری - دانشگاه علم و صنعت
آقای کیانوش صمیمی - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر آرمان مام عزیزی - دانشگاه کردستان
دکتر محمدرضا خانمحمدی - دانشگاه صنعتی اصفهان
آقای دکتر علی جوهری - دانشگاه شیراز
آقای محمد امین توتونچیان - دانشکاه پیام نور
دکتر عبدالحسین حداد - دانشگاه سمنان
آقای دکتر حسن مومیوند - دانشگاه اورومیه
آقای دکتر مهران غلامی - مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
آقای مازیار زرعیچیان - دانشگاه علم و صنعت
آقای دکتر رضا صالحی جلالی - دانشگاه گیلان
دکتر مرتضی اسدامرجی - دانشگاه شهید بهشتی تهران
دکتر امیر احمد هدایت - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
آقای دکتر امیر حسین رضایی فرعی - دانشگاه شهید مدنی
آقای دکتر سید مهدی دهقان بنادکی - دانشگاه صنعتی شیراز
دکتر حمید صفاری - دانشگاه شهید بهشتی
آقای دکتر فرنوش باسلیقه - دانشگاه صنعتی شاهرود
آقای دکتر صمد امامقلی زاده - دانشگاه صنعتی شاهرود
آقای دکتر هادی محمد زاده رومیانی - دانشگکاه بویین زهرا
آقای دکتر حامد نیرومند - دانشگاه بویین زهرا
آقای هادی فتاحی - دانشگاه صنعتی اراک
آقای دکتر رضا نادری - دانشگاه شاهرود
دکتر علی بیگلری - دانشگاه گلستان
آقای مهدی اسمعیلی - دانشگاه گیلان
آقای دکتر حسام دهقان خلیلی - دانشگاه فسا
آقای دکتر پویان ایار - دانشگاه علم و صنعت
آقای دکتر عباس قاسمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
آقای دکتر سید جعفر هاشمی - دانشکاه اراک
آقای دکتر حسن ملکی تبار - دانشگاه علم و صنعت
آقای امیرحسین صادقپور - دانشگاه کاشان
آقای دکتر سعید عسگریان - شرکت مشاور هندسه پارس
آقای دکتر مجتبی مهرآیین - دانشگاه خوارزمی
آقای دکتر بیت اله بدرلو - دانشگاه صنعتی قم
آقای ------- جمالی - شرکت مشاور هندسه پارس
دکتر مجید پورامینیان - دانشگاه آزاد واحد رامسر
آقای دکتر بابک گلچین - دانشگاه محقق اردبیلی
آقای ------ صانعی - مرکز تحقیقات کشاورزی
آقای دکتر رسول شاد نیا - دانشگاه حکیم سبزواری
آقای دکتر محمد مهدی محمدی - دانشگاه
آقای دکتر حمید کریمی زاده - دانشگاه کازرون
آقای عبدالاحد چوپانی - دانشگاه شاهرود
آقای دکتر قاسم پاچیده - دانشگاه صنعتی شریف
1399
دکتر مجید قلهکی
دکتر سید محمد رضا مجد زاده طباطبایی
دکتر محمد دلنواز - دانشگاه خوارزمی
دکتر علیرضا اردکانی - بین المللی امام خمینی
فرهاد بهنام فر
دکتر افشین مشکوه الدینی - دانشگاه خوارزمی
دکتر محسن گرامی
دکتر علی رضا باقریه
دکتر مجتبی مهرآیین
رضا کرمی محمدی
دکتر امیررضا ممدوحی
مهدی اژدری مقدم
دکتر حسین گنجی دوست
دکتر بهروز شیرگیر
دکتر سید مهدی موسوی
دکتر امیررضا گودرزی
دکتر علی قربانی - دانشگاه گیلان
دکتر جهانگیر خزائی
دکتر علی اکبر شیرزادی جاوید - دانشگاه علم و صنعت ایران
بیتا آیتی
دکتر حامد خضرزاده - دانشگاه تربیت مدرس
کورش محمدی
حسن میرزابزرگ
دکتر محمد علی کافی - دانشگاه سمنان
دکتر بهروز عسگریان - K.N.Toosi University of Technology
دکتر مجید امین افشار
پروفسور غلامرضا قدرتی امیری - دانشگاه علم و صنعت ایران
پروفسور مرتضی نقی پور - صنعتی نوشیروانی بابل
دکتر محمد تقی احمدی
سید احسان سید ابریشمی
دکتر علی لکی روحانی - دانشگاه زنجان
دکتر سید حسین حسینی لواسانی
دکتر کاظم اسماعیلی
دکتر رضا تاری نژاد
دکتر مختار انصاری
دکتر علی میرزایی
دکتر بهرام نوائی نیا - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
دکتر حامد کتابچی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر امید رضایی فر
دکتر سعید فرزین
داریوش یوسفی کبریا
دکتر محسن تابان
دکتر محمد قانونی بقا - واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر صلاح الدین حمیدی
دکتر علی سلیمانی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
حسن قاسم زاده
دکتر محمد مهدی رجبی
ایمان عشایری
دکتر حمید رضا احمدی - دانشگاه مراغه
دکتر علیرضا شکوهی - Imam Khomeini International UNiversity
دکتر نوید سیاه پلو - موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان
دکتر عاطفه جهان محمدی - مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
دکتر علی باباخانی
دکتر سید سجاد میرولد - دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر احمد دالوند
آقای کمیل مومنی
عباسعلی تسنیمی
دکتر محمود ربانی بیدگلی
دکتر مهدی نعمت زاده - دانشگاه مازندران
حسن اکبری
دکتر مهدی عجمی - Shahrood University of Technology
دکتر حمید بیرقی
وحید رضا اوحدی
آقای فرهاد قادری
دکتر احسان درویشان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
دکتر محمد شامخی امیری
دکتر سید روح الله حسینی واعظ
پروفسور محمود شفاعی بجستان
دکتر مجتبی لبیب زاده
دکتر نوید ندیمی
حسین تحقیقی
دکتر نادر خواجه احمد عطاری
مسعود سلطانی محمدی
دکتر بهنود گنجوی - دانشگاه مازندران
پروفسور سید مهدی زهرایی
ابوالفضل عرب زاده
دستیار دبیر محمدنادر نادرپور
پروفسور سید غلامرضا موسوی
جعفر یزدی
علیرضا آذربخت
دکتر زهرا سبزی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
دکتر نادر مختارانی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر امیر محمد رمضانیان‌پور - دانشگاه تهران
دکتر آرام سروشیان
دکتر فرزین کلانتری
دکتر محمد ذاکرمشفق - دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
آقای ابراهیم نعیمی فر
دکتر مجید دلاور
دکتر سارا نظیف
دکتر علی حیدری پناه
علیرضا رضاییان
دکتر سید صابر ناصر علوی
فرهنگ فرحبد
دکتر حسین رحامی - دانشگاه تهران
دکتر سعید شجاعی باغینی
دکتر بهزاد کلانتری
دکتر محسن صابر ماهانی
سپیده رحیمی
دکتر محمد امیری - دانشگاه هرمزگان
غلامرضا عبداله زاده
حمیدرضا توکلی
دکتر صادق گریوانی - دانشگاه بجنورد
دکتر جلال اکبری - Bu-Ali Sina University
دکتر موسی محمودی صاحبی - دانشگاه شهید رجائی
دکتر پویا زکیان - دانشگاه اراک
دکتر علی توکلی کاشانی - علی
آقای محمدرضا جلیلی قاضی زاده - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر جواد واثقی امیری - دانشگاه نوشیروانی بابل
دکتر محسن ورمزیاری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمد چرختاب بسیم - دانشگاه صنعتی سهند
دکتر بهروز بهنام - دانشگاه امیرکبیر
دکتر علی سررشته داری - دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر آرمین منیر عباسی - دانشگاه پیام نور
دکتر سارا میرزا باقری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
دکتر امیرمسعود صالحی - دانشگاه خوارزمی
دکتر هوشیار ایمانی کله سر - دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر وحید جهانگیری - دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر بابک فخیم
دکتر رضا کامرانی راد - تربیت مدرس
دکتر مازیار فهیمی فرزام - دانشگاه مراغه
دکتر حامد ارزانی - دانشگاه شهید رجایی
دکتر حامد حمیدی - دانشگاه نوشیروانی بابل
آقای مجید پاسبانی - دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر علی رضا ماهپور - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر ندا کامبوزیا - دانشگاه علم و صنعت
دکتر مهدی اسمعیلی ورکی - دانشگاه گیلان
دکتر جعفر سبحانی - مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
دکتر ------ دانشیار - دانشگاه شریف
آقای مصطفی آدرسی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
دکتر مسعود یخچالیان - دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
آقای سید علی رضویان - دانشگاه پیام نور
دکتر لیلا عادل زاده سعدآبادی - دانشگاه آزاد نجف آباد
دکتر الهام رجبی - دانشگاه آزاد تفرش
دکتر غلامحسین حامدی - دانشگاه گیلان
دکتر خلیل عفتی داریانی - دانشگاه آزاد اورومیه
آقای دکتر پدرام قادری - دانشگاه علم و صنعت
دکتر حمید علی الهی - دانشگاه آزاد زنجان
آقای مرتضی امرجی - استادیار دانشگاه
آقای عباس سیوندی - دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان
آقای دکتر محمد کریمی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر آرمان مام عزیزی - دانشگاه کردستان
دکتر محمدرضا خانمحمدی - دانشگاه صنعتی اصفهان
آقای دکتر علی نیکخو
آقای عبدالرضا زارع - دانشگاه یاسوج
آقای محمود عدالتی - دانشگاه ایلام
آقای دکتر علی جوهری - دانشگاه شیراز
آقای دکتر حسین جواهری - دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
آقای دکتر مهدی کماسی - دانشگاه بروجردی(ره)
آقای دکتر حسن شرفی - دانشگاه رازی کرمانشاه
آقای محمد امین توتونچیان - دانشکاه پیام نور
آقای دکتر حسن مومیوند - دانشگاه اورومیه
آقای سید روح الله حسینی واعظ - دانشیار، دانشگاه قم
آقای دکتر رضا دزواره رسنانی - دانشگاه نوشیروانی بابل
آقای دکتر قربانعلی دزواره - دانشگاه علم و صنعت
آقای دکتر احمد مامندی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
آقای صادق اعتدالی - دانشگاه صنعتی بیرجند
آقای مازیار زرعیچیان - دانشگاه علم و صنعت
آقای دکتر رسول نبویان - موسسه آموزش عالی طبری بابل
آقای دکتر محمد نوروزی میانجی - دانشگاه آزاد میانه