فهرست داوران

1403
1 - آقای سامان خلیل پور آذری
2 - دکتر هادی عبداللهی - صنعتی ارومیه
3 - دکتر عباس ذوالفقاری - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
4 - دکتر مجتبی شیخی ازغندی - دانشگاه بیرجند
5 - پروفسور جمال زمانی
6 - دکتر احسان شکوری - دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران شمال
7 - پروفسور موسی فرهادی - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
8 - دکتر فرزاد چراغپور - دانشگاه آزاد اسلامی
9 - دکتر حامد محدث دیلمی - دانشگاه گیلان - دانشکده مهندسی مکانیک
10 - دکتر علیرضا داوری - دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات
11 - دکتر مسعود مهدی زاده رخی - دانشگاه صنعتی شاهرود
12 - دکتر محسن پورفلاح
13 - دکتر سیدمحمدحسین سیدکاشی - دانشگاه بیرجند
14 - دکتر کریم شلش نژاد - دانشگاه تبریز
15 - دکتر حبیب اله رستگاری - دانشگاه صنعتی بیرجند
16 - دکتر حسن اسدی گیلاکجانی - دانشگاه گیلان
17 - دکتر یدالله یعقوبی نژاد - دانشگاه صنعتی بیرجند
18 - دکتر رضا سرخوش - دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری_ دانشگاه تربیت مدرس
19 - دکتر حسین توزنده جانی - دانشگاه تربیت مدرس
20 - Dr Dariush Mansoury - Tarbiat Modares University
21 - دکتر محمدمهدی هیهات - تربیت مدرس
22 - مهندس یاشار فکری - دانشگاه تربیت مدرس
1402
1 - آقای سامان خلیل پور آذری
2 - دکتر حمیدرضا رضایی آشتیانی - دانشگاه صنعتی اراک
3 - مجید قریشی
4 - دکتر فتح اله طاهری بهروز
5 - دکتر محمد هنرپیشه
6 - دکتر داود افشاری - دانشگاه زنجان
7 - دکتر پیام سرائیان
8 - دکتر محمدرضا محمدعلیها
9 - دکتر عباس ذوالفقاری - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
10 - دکتر حامد دیلمی عضدی - دانشگاه صنعتی اراک
11 - دکتر محمد جواد میرنیا - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
12 - دکتر علیرضا شاطرزاده
13 - دکتر عسگر مینایی - دانشگاه محقق اردبیلی
14 - دکتر سجاد قاسملو - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
15 - دکتر مرضیه رضا زاده - دانشکده فنی مهندسی گلپایگان
16 - پروفسور جمال زمانی
17 - دکتر محمد آزادی
18 - آقای مجتبی اسماعیلیان - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
19 - دکتر محمد مهدی ابوترابی
20 - پروفسور موسی فرهادی - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
21 - دکتر ستار مالکی
22 - دکتر حامد محدث دیلمی - دانشگاه گیلان - دانشکده مهندسی مکانیک
23 - دکتر امید جهانیان
24 - دکتر محمد صالح پور - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد انزلی
25 - دکتر علیرضا داوری - دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات
26 - دکتر عباس پاک - دانشگاه بوعلی سینا
27 - دکتر محمدرضا دشت بیاض
28 - پروفسور رهام رفیعی - دانشگاه تهران
29 - دکتر مسعود مهدی زاده رخی - دانشگاه صنعتی شاهرود
30 - دکتر رزگار حسن زاده - دانشگاه ارومیه
31 - موسی ساجد
32 - دکتر محسن پورفلاح
33 - دکتر مهران عبدالعلی پورعدل - دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
34 - دکتر یعقوب دادگراصل - دانشگاه فنی و حرفه ای
35 - دکتر سیدمحمدحسین سیدکاشی - دانشگاه بیرجند
36 - دکتر مهدی راغبی - دانشگاه بیرجند
37 - دکتر مسعود عسگری - صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
38 - دکتر حشمت اله حقیقت
39 - دکتر سلمان نوروزی - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
40 - دکتر امیرحمزه فرج الهی - Imam Ali University
41 - دکتر علی حسنی - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
42 - دکتر علی داور
43 - دکتر کریم شلش نژاد - دانشگاه تبریز
44 - دکتر مهدی هدایتی زاده - دانشگاه بیرجند
45 - آقای سروش صرافان صادقی - پژوهشگاه فضایی ایران
46 - مسعود رخش خورشید
47 - دکتر امیر اشرفی - دانشگاه بیرجند
48 - دکتر حبیب اله رستگاری - دانشگاه صنعتی بیرجند
49 - دکتر نعیمه فخار - hamedan university of technology
50 - دکتر رضا رشیدی میبدی - دانشگاه میبد
51 - دکتر حسن اسدی گیلاکجانی - دانشگاه گیلان
52 - دکتر امیر حسین کاظمیان - دانشگاه سیستان و بلوچستان
53 - دکتر سید محمود قلعه بندی - علم و فناوری مازندران
54 - دکتر ابوالقاسم دائی چیان - دانشگاه اراک
55 - دکتر ایمان ظهورکاری - دانشگاه صنعتی بیرجند
56 - دکتر حمیدرضا طالش بهرامی - دانشگاه علم و صنعت
57 - دکتر محمد صالح صدوقی - تربیت مدرس
58 - آقای زهیر صبوحی - پژوهشگاه هوافضا
59 - آقای مسعود پور - دانشگاه صنعتی قوچان
60 - دکتر علی حسن آبادی - استادیار دانشگاه بیرجند
61 - آقای محسن کریمی - دانشگاه صنعتی شاهرود
62 - دکتر فرشید آقاداوودی - دانشگاه آزاد خمینی شهر
63 - آقای محمود مانی - دانشگاه امیرکبیر
64 - دکتر مصطفی ناظمی زاده - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
65 - دکتر بهنام آخوندی - دانشگاه تربیت مدرس
66 - دکتر محمود ابراهیمی
67 - دکتر یدالله یعقوبی نژاد - دانشگاه صنعتی بیرجند
68 - دکتر رضا ناصری - دانشگاه فنی و حرفه‌ای
69 - دکتر مصطفی امیدی بیدگلی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بادرود
70 - دکتر علیمحمد باغستانی - نوشیروانی
71 - دکتر رضا سرخوش - دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری_ دانشگاه تربیت مدرس
72 - دکتر مرتضی دلاکه نژاد - دانشگاه فنی و حرفه‌ای
73 - دکتر رضوان عابدینی - دانشگاه علم و صنعت ایران
74 - آقای رامین ذاکری - دانشگاه صنعتی شاهرود
75 - دکتر امیر راستی - دانشگاه تربیت مدرس
76 - دکتر حسین توزنده جانی - دانشگاه تربیت مدرس
77 - دکتر علی زاهدی دیزج یکان - دانشگاه محقق اردبیلی
78 - دکتر وحید فرتاش‌وند
79 - دکتر صادق الهامی جوشقان - دانشگاه تربیت مدرس
80 - دکتر محمدمهدی هیهات - تربیت مدرس
81 - مهندس یاشار فکری - دانشگاه تربیت مدرس
82 - آقای یاسر تقی پور لاهیجانی - دانشگاه صنعتی سیرجان
83 - آقای حسین طالبی - دانشگاه کاشان
1401
1 - دکتر سید مجتبی واردی کولایی - دانشگاه صنعتی شاهرود
2 - آقای سامان خلیل پور آذری
3 - دکتر جواد خادم - دانشگاه بیرجند
4 - مجید قریشی
5 - آقای ناصر کردانی
6 - دکتر محمد هنرپیشه
7 - دکتر مهران محبوب خواه - دانشگاه تبریز
8 - دکتر داود افشاری - دانشگاه زنجان
9 - دکتر سید محمد امام - دانشگاه صنعتی بیرجند
10 - دکتر پیام سرائیان
11 - دکتر عباس ذوالفقاری - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
12 - دکتر حامد دیلمی عضدی - دانشگاه صنعتی اراک
13 - دکتر ولی اله پناهی زاده - دانشگاه شهید رجایی
14 - دکتر مجید الیاسی
15 - دکتر محمد جواد میرنیا - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
16 - دکتر عسگر مینایی - دانشگاه محقق اردبیلی
17 - دکتر سجاد قاسملو - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
18 - دکتر سعید توانگر روستا
19 - دکتر حیدر طوسیان شاندیز - Ferdowsi University of Mashhad
20 - دکتر مجتبی شیخی ازغندی - دانشگاه بیرجند
21 - پروفسور جمال زمانی
22 - دکتر یونس شکاری
23 - دکتر روح‌اله جماعتی - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
24 - دکتر محمد آزادی
25 - آقای مجتبی اسماعیلیان - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
26 - دکتر احسان شکوری - دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران شمال
27 - پروفسور موسی فرهادی - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
28 - دکتر روح الله طالبی توتی
29 - دکتر فرزاد چراغپور - دانشگاه آزاد اسلامی
30 - دکتر حامد محدث دیلمی - دانشگاه گیلان - دانشکده مهندسی مکانیک
31 - دکتر امید جهانیان
32 - آقای کیوان فلاح
33 - دکتر حامد جمشیدی اول
34 - دکتر محمد صالح پور - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد انزلی
35 - دکتر جواد محمودی مهر - دانشگاه گیلان
36 - پروفسور رهام رفیعی - دانشگاه تهران
37 - دکتر مسعود مهدی زاده رخی - دانشگاه صنعتی شاهرود
38 - دکتر فریدون ثابت قدم
39 - دکتر حسین زمانی - مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
40 - دکتر حمید سلیمانی مهر - دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات
41 - دکتر محسن شیخ الاسلامی
42 - دکتر سجاد رسایی - دانشگاه صنعتی کرمانشاه
43 - دکتر محمد شفیعی دهج
44 - دکتر قدیر اسماعیلی - دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
45 - موسی ساجد
46 - پروفسور محمود کدخدایی - دانشگاه صنعتی اصفهان
47 - دکتر یعقوب دادگراصل - دانشگاه فنی و حرفه ای
48 - دکتر محسن جهانمیری
49 - دکتر سیدمحمدحسین سیدکاشی - دانشگاه بیرجند
50 - دکتر مهدی راغبی - دانشگاه بیرجند
51 - دکتر محمد حیدری رارانی - دانشگاه اصفهان
52 - دکتر بهنام میری پور فرد - دانشگاه گیلان
53 - دکتر مرتضی علیزاده
54 - دکتر حشمت اله حقیقت
55 - دکتر سلمان نوروزی - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
56 - دکتر عبدالواحد کمی
57 - دکتر سجاد قاسملو
58 - دکتر امیرحمزه فرج الهی - Imam Ali University
59 - آقای سیاوش فتح الهی دهکردی - علم و صنعت ایران
60 - آقای فرزاد احمدی خطیر - تربیت مدرس
61 - دکتر علی حسنی - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
62 - دکتر مجید بنی اسدی
63 - دکتر محمد یعقوب عبدالله زاده جمال آبادی
64 - دکتر کریم شلش نژاد - دانشگاه تبریز
65 - دکتر مهدی هدایتی زاده - دانشگاه بیرجند
66 - آقای سروش صرافان صادقی - پژوهشگاه فضایی ایران
67 - مسعود رخش خورشید
68 - دکتر عبدالامیر بک خوشنویس - Hakim sabzevari
69 - محمد علی اکبری
70 - دکتر حبیب اله رستگاری - دانشگاه صنعتی بیرجند
71 - دکتر رضا رشیدی میبدی - دانشگاه میبد
72 - محمد جواد نوروزی
73 - پروفسور محمدرضا فروزان - دانشگاه صنعتی اصفهان
74 - دکتر سید محمود قلعه بندی - علم و فناوری مازندران
75 - دکتر ابوالقاسم دائی چیان - دانشگاه اراک
76 - دکتر فهیمه پرویزیان - دانشگاه اراک
77 - دکتر حمیدرضا طالش بهرامی - دانشگاه علم و صنعت
78 - دکتر محمد صالح صدوقی - تربیت مدرس
79 - دکتر فرید دولتی - دانشگاه گیلان
80 - آقای زهیر صبوحی - پژوهشگاه هوافضا
81 - دکتر نبی مهری خوانساری - دانشگاه تهران
82 - آقای مسعود پور - دانشگاه صنعتی قوچان
83 - دکتر علی حسن آبادی - استادیار دانشگاه بیرجند
84 - دکتر علی محمد ناصریان نیک - دانشگاه صنعتی قوچان
85 - آقای محسن کریمی - دانشگاه صنعتی شاهرود
86 - دکتر فرشید آقاداوودی - دانشگاه آزاد خمینی شهر
87 - دکتر احسان شکیب - دانشگاه بزرگمهر قاین
88 - دکتر محمد رضا سلیمی - پژوهشگاه هوافضا
89 - آقای مهرداد فرخی نژاد - دانشگاه تربیت مدرس
90 - دکتر بهنام آخوندی - دانشگاه تربیت مدرس
91 - دکتر یدالله یعقوبی نژاد - دانشگاه صنعتی بیرجند
92 - دکتر رضا ناصری - دانشگاه فنی و حرفه‌ای
93 - دکتر رضا سرخوش - دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری_ دانشگاه تربیت مدرس
94 - دکتر مرتضی دلاکه نژاد - دانشگاه فنی و حرفه‌ای
95 - دکتر رضوان عابدینی - دانشگاه علم و صنعت ایران
96 - دکتر هادی پروز - دانشگاه صنعتی شاهرود
97 - آقای رامین ذاکری - دانشگاه صنعتی شاهرود
98 - دکتر علی زاهدی دیزج یکان - دانشگاه محقق اردبیلی
99 - دکتر وحید فرتاش‌وند
100 - دکتر صادق الهامی جوشقان - دانشگاه تربیت مدرس
101 - دکتر مسلم صبوری