فهرست داوران

1402
دکتر علی حاجی خانی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حمید رضا شعیری - دانشگاه تربیت مدرس
آقای محمدرضا فارسیان - فردوسی مشهد
دکتر فرامرز میرزایی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محبوبه علیاری شوره دلی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر هادی بهارلو - 82885047
دکتر شیما ابراهیمی
دکتر محمد هاتفی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر ابراهیم کنعانی - دانشگاه کوثر بجنورد
دکتر رضا پیشقدم
دکتر نصرت حجازی
دکتر عالیه کرد زعفرانلوکامبوزیا
مرتضی معین
فاطمه عظیمی فرد
دکتر شهلا رقیب دوست
پرویز آزادفلاح
دکتر ماندانا نوربخش - دانشگاه الزهرا
دکتر علی ایزانلو - دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر ارسلان گلفام - تربیت مدرس
دکتر رامتین شهبازی - دانشگاه سوره
دکتر موسی نوشی - دانشگاه شهید بهشتی
خانم زهرا سعادت نژاد - تربیت مدرس
آقای حسن زختاره - همدان
دکتر ناهید جلیلی مرند - دانشگاه الزهرا
دکتر گلپور
دکتر علی عرب مفرد - دانشگاه گلستان
دکتر افتخار سادات هاشمی - مدرس مدعو دانشگاه الزهرا
دکتر سعید خزایی - Isfahan University
دکتر فرزانه شکی - Allameh Tabataba’i University
دکتر مرضیه نوده
دکتر علی دباغ - دانشگاه گنبد کاووس
دکتر مصطفی مهدی زاده ولوکلائی - استادیار دانشگاه گلستان
دکتر محمد مهدی حاج‌ملک - دانشگاه خاتم
Prof Nguyen Ngoc Vu - Hoa Sen University
دکتر شیما ابراهیمی - دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر محمدصادق تقی زاده Taghizadeh - Allameh Tabataba'i University
دکتر علی زنگویی - گروه آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
دکتر احمد شاکری - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
آقای کاوه بهرامی سبحانی - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر مهدیه نوری
دکتر علی مومنی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه علامه طباطبایی تهران. 
دکتر احد مهروند - دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان زبان و ادبیات انگلیسی
خانم نسرین اسماعیلی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر ویدا قاسمی
1401
آقای محمدامین احسانی اصطهباناتی - دانشگاه شهیدباهنر کرمان
دکتر حیات عامری - تربیت مدرس
دکتر حسین رضویان - دانشگاه سمنان
دکتر دانش محمدی رکعتی - دانشگاه شیراز
دکتر علی حاجی خانی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر عیسی متقی زاده - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حمید رضا شعیری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر آبتین گلکار - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر هنگامه واعظی
آقای محمدرضا فارسیان - فردوسی مشهد
دکتر حسن ذوالفقاری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر ابراهیم خدایار - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمد غفاری
دکتر رضا امینی - پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
دکتر مهرداد نغزگوی کهن
دکتر فرزانه تاج آبادی - دانشگاه شهید بهشتی
آقای شهرام نقشبندی - دانشگاه سمنان
دکتر جواد زارع
دکتر آتوسا رستم بیک تفرشی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر فرامرز میرزایی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محبوبه علیاری شوره دلی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر هادی بهارلو - 82885047
دکتر آرزو نجفیان - payame noor university
دکتر زهرا عباسی
دکتر شیما ابراهیمی
دکتر مجتبی نامور فرگی - دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام
دکتر فائزه فرازنده پور - دانشگاه علوم و تحقیقات
دکتر کاوه بهرامی
دکتر اکبر عبداللهی
محمدرضا حاجی آقابابایی
فرانک جهانگرد
دکتر محمد هاتفی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
آقای ابراهیم مرادی - آموزش و پروش کردستان
دکتر یوسف آرام
دکتر کاوس روحی برندق
دکتر سید محمد حسینی معصوم - گروه زبانشناسی و زبانهای خارجی دانشگاه پیام نور
دکتر احسان رنجبر - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر پریوش صفا
رضا خیرآبادی
دکتر خدابخش اسداللهی - دانشگاه محقق اردبیلی
خانم فهیمه حیدری جامع بزرگی - دانشگاه شیراز
دکتر فاطمه سید ابراهیمی
دکتر غلامحسین غلامحسین زاده - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علی علیزاده - دانشگاه فردوسی مشهد
وحید صادقی
آقای مهدی خدادادیان
دکتر الخاص ویسی
دکتر آزاده میرزائی - دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر ابراهیم کنعانی - دانشگاه کوثر بجنورد
دکتر بشیر جم - دانشگاه شهرکرد
دکتر Reza Bagheri Nevisi
دکتر سپیده عبدالکریمی
دکتر میرسعید موسوی رضوی - دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر مسعود دهقان - دانشگاه کردستان
دکتر رضا پیشقدم
دکتر نصرت حجازی
دکتر محمود رضا گشمردی
دکتر علی درزی
دکتر غلامرضا سالمیان
مریم حسینی
دکتر وحید نژادمحمد - تبریز
دکتر عالیه کرد زعفرانلوکامبوزیا
خانم شیلان شفیعی
خانم آزیتا افراشی
آقای حسن قاسمی
دکتر Shahram Modarres Khiabani
دکتر محمد رضا احمدخانی
مهدی سبزواری
دکتر مزدک بلوری
دکتر ابوالفضل مزینانی - دانشگاه فرهنگیان
دکتر مرتضی محسنی
خانم راحله گندمکار - علامه طباطبائی
دکتر بلقیس روشن
خانم پریسا نجفی
دکتر سحر بهرامی خورشید
دکتر ناصر نیکوبخت - تربیت مدرس
مرتضی معین
دکتر حمید رضا میرحاجی
دکتر محمدرضا محمدی - تربیت مدرس
فاطمه عظیمی فرد
اعظم استاجی
دکتر بهزاد رهبر - گروه زبانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران
دکتر شهلا رقیب دوست
دکتر فاطمه پرهام - دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر محمد عموزاده - دانشگاه اصفهان
دکتر امیرعلی نجومیان - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر فرهاد ساسانی - دانشگاه الزهرا
هاشم آقاجری
دکتر بهمن نامور مطلق
دکتر ماندانا نوربخش - دانشگاه الزهرا
دکتر قدرت الله طاهری - شهید بهشتی
دکتر محمد هادی فلاحی
دکتر مسعود فکری
دکتر حسن مجیدی - دانشگاه حکیم سبزواری
دکتر محمد راسخ مهند
دکتر ارسلان گلفام - تربیت مدرس
دکتر منوچهر فروتن - گروه معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران
دکتر نوید اعطار شرقی - دانشگاه بین المللی امام خمینی
دکتر علی درخشان - دانشگاه گلستان
دکتر رامتین شهبازی - دانشگاه سوره
دکتر موسی نوشی - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر فرامرز میرزاپی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر روح‌اله رضاپور - دانشگاه علامه طباطبائی
آقای خوش سلیقه مسعود
خانم فاطمه میرزا ابراهیم تهرانی - دانشکده زبان و ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی
خانم زهرا سعادت نژاد - تربیت مدرس
دکتر بهزاد پورقریب - دانشگاه گلستان
آقای حسین نویدی نیا - بیرجند
آقای حسن زختاره - همدان
دکتر سپیده عبدالکریمی - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر لیلا شریفی - دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر زهرا امیریان - اصفهان
دکتر فاطمه مظفری - دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر هدا خیاط
دکتر مینو عالمی - دانشگاه ازاد اسلامی-واحد تهران غرب
دکتر سعیده دست آموز - دانشگاه الزهرا
دکتر زانیار نقشبندی - دانشگاه کردستان
دکتر هاشمی
دکتر علی عرب مفرد - دانشگاه گلستان
دکتر مجتبی مقصودی - دانشگاه فرهنگیان
دکتر هانیه جاجرمی - Ferdowsi University of Mashhad
دکتر فرید دهقان طرزجانی - دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ، کارشناس متون تخصصی اداره کل امور بین الملل بانک سپه
Dr Abbas Ali Zarei - Imam Khomeini International University
دکتر مصطفی جانبی عنایت - Maragheh University
دکتر مجید الهی شیروان - Boujnord University
دکتر فرزانه شکی - Allameh Tabataba’i University
دکتر عبدالباسط سعیدیان - Allameh Tabataba’i University
دکتر رضا رضوانی - Shiraz University
دکتر حمیدرضا هاشمی
دکتر رجب اسفندیاری - دانشگاه بین المللی امام خمینی
دکتر بهمن زندی
دکتر مرضیه نوده
دکتر حمید علامی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علی دباغ - دانشگاه گنبد کاووس
Prof Alireza Jalilifar - Shahid Chamran University of Ahvaz
دکتر مصطفی مهدی زاده ولوکلائی - استادیار دانشگاه گلستان
دکتر ندا فکری - University
دکتر امیر مرزبان - IAU
دکتر محمد ظهرابي
دکتر ژاله حساس خواه
دکتر خدیجه جعفری
دکتر محمد مهدی حاج‌ملک - دانشگاه خاتم
دکتر اغول گل نظری
Prof Nguyen Ngoc Vu - Hoa Sen University
دکتر Phu Hung Bui - University of Economics Ho Chi MInh City
دکتر Vien Truong - Hue University of Foreign Languages
دکتر غلامحسن خواجوی - دانشگاه بجنورد
دکتر محمود هاشمیان - دانشگاه شهرکرد
دکتر شیما ابراهیمی - دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر مصطفی پورحاجی
دکتر محمدصادق تقی زاده Taghizadeh - Allameh Tabataba'i University
دکتر علی زنگویی - گروه آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
دکتر کامران پاکنژاد - دانشگاه علم و فرهنگ تهران
دکتر سهیلا نوربخش بیدختی - موسسه آموزش عالی بینالود مشهد
دکتر احسان وحیدطاری - پژوهشگر مستقل
دکتر سید فرزاد کلالی ثانی - Ph.D. in TEFL, Department of English, Torbat-e Heydarieh Branc
دکتر علی ربیعی
دکتر احمد شاکری - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر احتشامی - علامه
دکتر پانته آ نبیان
دکتر فریار اخلاقی - پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری پژوهشکده ی زبان شناسی، کتیبه ها و متون
دکتر الناز پاکار - موسسه آموزش عالی بهار
دکتر عبدالباقی رضائی تالار پشتی - Assistant professor at Golestan University
Dr Yongliang Wang - Shinawatra University
آقای خانم دکترزینب صادقی - دانشگاه الزهرا
آقای مرتضی طاهری اردلی - دانشگاه شهرکرد
آقای ناهید شاهوردیانی - دانشگاه تهران
آقای میرمحمد خادم نبی - دانشگاه مراغه
دکتر حمیده نعمتی لفمجانی - دانشگاه علامه طباطبائی
آقای محمدحسن ترابی - پژوهشگاه علوم انسانی
آقای محمدرضا حاجی اقابابایی - علامه طباطبایی
دکتر مهدیه نوری
آقای بابک شریف - دانشگاه اصفهان
دکتر مینا مظهری
دکتر علی مومنی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه علامه طباطبایی تهران. 
1400
دکتر حیات عامری - تربیت مدرس
دکتر حسین رضویان - دانشگاه سمنان
دکتر دانش محمدی رکعتی - دانشگاه شیراز
دکتر عیسی متقی زاده - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حمید رضا شعیری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر آبتین گلکار - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر نجمه دری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حسن ذوالفقاری - دانشگاه تربیت مدرس
زهرا پارساپور
دکتر رضا امینی - پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
دکتر عیسی امن خانی
دکتر مهرداد نغزگوی کهن
دکتر لیلا صادقی
دکتر فرزانه تاج آبادی - دانشگاه شهید بهشتی
آقای شهرام نقشبندی - دانشگاه سمنان
دکتر جواد زارع
دکتر رضا رضایی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر فرامرز میرزایی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر بهرام مدرسی
دکتر محبوبه علیاری شوره دلی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر هادی بهارلو - 82885047
دکتر آرزو نجفیان - payame noor university
دکتر زهرا عباسی
دکتر شیما ابراهیمی
دکتر مجتبی نامور فرگی - دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام
دکتر پونه مصطفوی
دکتر فائزه فرازنده پور - دانشگاه علوم و تحقیقات
دکتر کاوه بهرامی
دکتر مهدی ناصری - دانشگاه قم
دکتر اکبر عبداللهی
فرانک جهانگرد
دکتر محمد هاتفی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر علی رضا قلی فامیان - دانشگاه پیام نور
دکتر کاوس روحی برندق
دکتر سید محمد حسینی معصوم - گروه زبانشناسی و زبانهای خارجی دانشگاه پیام نور
رضا خیرآبادی
دکتر نغمه حسینی
دکتر فاطمه سید ابراهیمی
دکتر علی علیزاده - دانشگاه فردوسی مشهد
آقای مهدی خدادادیان
دکتر صادق رشیدی
دکتر آزاده میرزائی - دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر ابراهیم کنعانی - دانشگاه کوثر بجنورد
دکتر Reza Bagheri Nevisi
دکتر سپیده عبدالکریمی
دکتر مسعود دهقان - دانشگاه کردستان
دکتر نصرت حجازی
دکتر محمود رضا گشمردی
دکتر عطیه کامیابی گل - دانشگاه فردوسی مشهد/Ferdowsi University of Mashhad
دکتر علی درزی
دکتر عالیه کرد زعفرانلوکامبوزیا
دکتر Shahram Modarres Khiabani
دکتر محمد رضا احمدخانی
مهدی سبزواری
دکتر ابوالفضل مزینانی - دانشگاه فرهنگیان
دکتر بهرام هادیان
آقای فواد مولودی - پژوهشکدۀ تحقیق و توسعۀ علوم انسانی (سمت)
دکتر سحر بهرامی خورشید
مرتضی معین
دکتر حمید رضا میرحاجی
دکتر محمدرضا محمدی - تربیت مدرس
فاطمه عظیمی فرد
اعظم استاجی
دکتر شهلا رقیب دوست
دکتر محمد عموزاده - دانشگاه اصفهان
دکتر فرهاد ساسانی - دانشگاه الزهرا
دکتر دانیال بسنج - Shahid Beheshti University
دکتر ماندانا نوربخش - دانشگاه الزهرا
دکتر بهزاد قنسولی
دکتر قدرت الله طاهری - شهید بهشتی
دکتر علیرضا ولی پور
دکتر محمد هادی فلاحی
دکتر علیرضا خان جان
دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر محمد راسخ مهند
دکتر ارسلان گلفام - تربیت مدرس
دکتر منوچهر فروتن - گروه معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران
دکتر کامیار تاج الدینی
دکتر نوید اعطار شرقی - دانشگاه بین المللی امام خمینی
دکتر بیستون عباسی - دانشگاه پیام نور
دکتر موسی نوشی - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر فرامرز میرزاپی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر روح‌اله رضاپور - دانشگاه علامه طباطبائی
خانم زهرا سعادت نژاد - تربیت مدرس
دکتر بهزاد پورقریب - دانشگاه گلستان
آقای حسین نویدی نیا - بیرجند
دکتر لیلا شریفی - دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر فاطمه مظفری - دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر هدا خیاط
دکتر جاوید فریدونی - علوم پزشکی ارومیه ( مدعو دانشگاه الزهرا )
دکتر مرضیه یحیی پور - دانشگاه تهران
دکتر هانیه جاجرمی - Ferdowsi University of Mashhad
آقای مسعود محمدزاده - کمال الملک نوشهر
دکتر مصطفی جانبی عنایت - Maragheh University
دکتر مجید الهی شیروان - Boujnord University
دکتر فرزانه شکی - Allameh Tabataba’i University
دکتر عبدالباسط سعیدیان - Allameh Tabataba’i University
دکتر بهمن زندی
دکتر مرضیه نوده
دکتر حمید علامی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علی دباغ - دانشگاه گنبد کاووس
دکتر مصطفی مهدی زاده ولوکلائی - استادیار دانشگاه گلستان
دکتر ندا فکری - University
دکتر محمد ظهرابي
دکتر حجت جدائی
دکتر ژاله حساس خواه
دکتر خدیجه جعفری
دکتر محمد مهدی حاج‌ملک - دانشگاه خاتم
دکتر اغول گل نظری
دکتر غلامحسن خواجوی - دانشگاه بجنورد
دکتر معصومه ارجمندی
دکتر مصطفی پورحاجی
دکتر محمدصادق تقی زاده Taghizadeh - Allameh Tabataba'i University
دکتر علی زنگویی - گروه آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
دکتر محمد رضا فلاحت
دکتر کامران پاکنژاد - دانشگاه علم و فرهنگ تهران
دکتر خطاط
دکتر سهیلا نوربخش بیدختی - موسسه آموزش عالی بینالود مشهد
دکتر احسان وحیدطاری - پژوهشگر مستقل
دکتر الهام اکبری
دکتر سید فرزاد کلالی ثانی - Ph.D. in TEFL, Department of English, Torbat-e Heydarieh Branc