فهرست داوران

1401
آقای محمدامین احسانی اصطهباناتی - دانشگاه شهیدباهنر کرمان
دکتر حیات عامری
دکتر دانش محمدی رکعتی - دانشگاه شیراز
دکتر عیسی متقی زاده - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حمید رضا شعیری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر آبتین گلکار - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حسن ذوالفقاری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمد غفاری
دکتر شهلا شریفی - دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر فرزانه تاج آبادی - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر جواد زارع
دکتر فرامرز میرزایی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محبوبه علیاری شوره دلی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر پارسا بامشادی - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر زهرا عباسی
دکتر شیما ابراهیمی
دکتر مجتبی نامور فرگی - دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام
دکتر مرضیه اطهاری نیک عزم
فرانک جهانگرد
دکتر حوریه احدی
دکتر محمد هاتفی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر هادی نظری منظم
رضا خیرآبادی
دکتر غلامحسین غلامحسین زاده - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علی علیزاده - دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر الخاص ویسی
دکتر آزاده میرزائی - دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر ابراهیم کنعانی - دانشگاه کوثر بجنورد
دکتر میرسعید موسوی رضوی - دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر رضا پیشقدم
دکتر نصرت حجازی
دکتر محمود رضا گشمردی
دکتر مسعود خوش‌سلیقه - دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر آوا ایمانی - استادیار گروه زبانشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
دکتر علی درزی
دکتر غلامرضا سالمیان
دکتر مرضیه مهرابی - دانشگاه تهران
مریم حسینی
دکتر عالیه کرد زعفرانلوکامبوزیا
خانم شیلان شفیعی
دکتر مجید علائی
دکتر Shahram Modarres Khiabani
مهدی سبزواری
دکتر مزدک بلوری
دکتر ابوالفضل مزینانی - دانشگاه فرهنگیان
خانم راحله گندمکار - علامه طباطبائی
دکتر بلقیس روشن
خانم پریسا نجفی
دکتر ناصر نیکوبخت - تربیت مدرس
مرتضی معین
فاطمه عظیمی فرد
اعظم استاجی
دکتر شهلا رقیب دوست
دکتر لیلا شوبیری
فردوس آقاگل¬زاده
دکتر محمد عموزاده - دانشگاه اصفهان
دکتر امیرعلی نجومیان - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر فرهاد ساسانی - دانشگاه الزهرا
دکتر ماندانا نوربخش - دانشگاه الزهرا
آقای سجاد اسماعیلی
دکتر حسن مجیدی - دانشگاه حکیم سبزواری
دکتر محمد راسخ مهند
دکتر ارسلان گلفام - تربیت مدرس
دکتر علی درخشان - دانشگاه گلستان
دکتر جلیل فتحی - دانشگاه کردستان
دکتر روح‌اله رضاپور - دانشگاه علامه طباطبائی
خانم سمیرا بامشکی
آقای خوش سلیقه مسعود
خانم زهرا سعادت نژاد - تربیت مدرس
خانم مریم یوران - دانشگاه پیام نور
دکتر لیلا شریفی - دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر هدا خیاط
دکتر سعیده دست آموز - دانشگاه الزهرا
دکتر هاشمی
دکتر علی عرب مفرد - دانشگاه گلستان
دکتر نگین بی نظیر
دکتر امید مازندرانی
دکتر رضا رضایی - دانشگاه یاسوج
دکتر مجتبی مقصودی - دانشگاه فرهنگیان
دکتر فرید دهقان طرزجانی - دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ، کارشناس متون تخصصی اداره کل امور بین الملل بانک سپه
دکتر مصطفی جانبی عنایت - Maragheh University
دکتر فرزانه شکی - Allameh Tabataba’i University
دکتر رضا رضوانی - Shiraz University
Dr Mohammad Hassanzadeh - Vali-e-Asr University of Rafsanjan
دکتر حمیدرضا هاشمی
دکتر بهمن زندی
دکتر مرضیه نوده
دکتر حمید علامی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علی دباغ - دانشگاه گنبد کاووس
دکتر مصطفی مهدی زاده ولوکلائی - استادیار دانشگاه گلستان
دکتر ژاله حساس خواه
دکتر باقر يعقوبي
دکتر محمد مهدی حاج‌ملک - دانشگاه خاتم
Prof Nguyen Ngoc Vu - Hoa Sen University
دکتر محمود هاشمیان - دانشگاه شهرکرد
دکتر مصطفی پورحاجی
Dr Thi Thuy Loan Nguyen
دکتر علی زنگویی - گروه آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
دکتر کامران پاکنژاد - دانشگاه علم و فرهنگ تهران
دکتر سهیلا نوربخش بیدختی - موسسه آموزش عالی بینالود مشهد
دکتر احسان وحیدطاری - پژوهشگر مستقل
دکتر سید فرزاد کلالی ثانی - Ph.D. in TEFL, Department of English, Torbat-e Heydarieh Branc
دکتر علی ربیعی
دکتر احمد شاکری - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر احتشامی - علامه
دکتر پانته آ نبیان
1400
دکتر حیات عامری
دکتر حسین رضویان - دانشگاه سمنان
دکتر دانش محمدی رکعتی - دانشگاه شیراز
دکتر عیسی متقی زاده - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حمید رضا شعیری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر آبتین گلکار - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر نجمه دری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حسن ذوالفقاری - دانشگاه تربیت مدرس
زهرا پارساپور
دکتر رضا امینی - پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
دکتر عیسی امن خانی
دکتر شهلا شریفی - دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر مهرداد نغزگوی کهن
دکتر لیلا صادقی
دکتر فرزانه تاج آبادی - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر فرزاد قائمی - فردوسی مشهد
آقای شهرام نقشبندی - دانشگاه سمنان
دکتر جواد زارع
دکتر رضا رضایی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر ابراهیم بدخشان - دانشگاه کردستان
دکتر فرامرز میرزایی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر بهرام مدرسی
دکتر محبوبه علیاری شوره دلی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر هادی بهارلو - 82885047
دکتر آرزو نجفیان
دکتر زهرا عباسی
دکتر شیما ابراهیمی
دکتر مجتبی نامور فرگی - دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام
دکتر مرضیه اطهاری نیک عزم
دکتر پونه مصطفوی
دکتر فائزه فرازنده پور - دانشگاه علوم و تحقیقات
دکتر کاوه بهرامی
دکتر مهدی ناصری - دانشگاه قم
دکتر اکبر عبداللهی
فرانک جهانگرد
دکتر محمد هاتفی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر علی رضا قلی فامیان - دانشگاه پیام نور
نگار داوری اردکانی
دکتر کاوس روحی برندق
دکتر سید محمد حسینی معصوم - گروه زبانشناسی و زبانهای خارجی دانشگاه پیام نور
رضا خیرآبادی
دکتر نغمه حسینی
دکتر فاطمه سید ابراهیمی
دکتر علی علیزاده - دانشگاه فردوسی مشهد
آقای مهدی خدادادیان
دکتر صادق رشیدی
دکتر آزاده میرزائی - دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر ابراهیم کنعانی - دانشگاه کوثر بجنورد
دکتر Reza Bagheri Nevisi
دکتر سپیده عبدالکریمی
دکتر مسعود دهقان - دانشگاه کردستان
دکتر نصرت حجازی
دکتر محمود رضا گشمردی
دکتر عطیه کامیابی گل - دانشگاه فردوسی مشهد/Ferdowsi University of Mashhad
دکتر مسعود خوش‌سلیقه - دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر علی درزی
دکتر امیر متقی مقدم
دکتر مرضیه مهرابی - دانشگاه تهران
والی رضایی
دکتر عالیه کرد زعفرانلوکامبوزیا
دکتر مجید علائی
دکتر Shahram Modarres Khiabani
دکتر محمد رضا احمدخانی
مهدی سبزواری
دکتر ابوالفضل مزینانی - دانشگاه فرهنگیان
دکتر بهرام هادیان
دکتر مریم سادات غیاثیان
آقای فواد مولودی - پژوهشکدۀ تحقیق و توسعۀ علوم انسانی (سمت)
دکتر علی مالمیر
دکتر سحر بهرامی خورشید
مرتضی معین
دکتر حمید رضا میرحاجی
فاطمه عظیمی فرد
اعظم استاجی
دکتر شهلا رقیب دوست
دکتر لیلا شوبیری
خانم سمیه کوهی - دانشگاه تربیت مدرس
فردوس آقاگل¬زاده
دکتر محمد عموزاده - دانشگاه اصفهان
دکتر فرهاد ساسانی - دانشگاه الزهرا
دکتر بهروز محمودی بختیاری
دکتر دانیال بسنج - Shahid Beheshti University
دکتر رقیه رستم پورملکی - دانشگله الزهراء
دکتر ماندانا نوربخش - دانشگاه الزهرا
دکتر بهزاد قنسولی
دکتر قدرت الله طاهری - شهید بهشتی
دکتر فریبا قطره
دکتر علیرضا ولی پور
دکتر محمد هادی فلاحی
دکتر علیرضا خان جان
دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق - دانشگاه شهید بهشتی
آقای سجاد اسماعیلی
دکتر محمد راسخ مهند
دکتر الهام ناجی
دکتر ارسلان گلفام - تربیت مدرس
دکتر منوچهر فروتن - گروه معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران
شهرام مدرسی
دکتر کامیار تاج الدینی
دکتر نوید اعطار شرقی - دانشگاه بین المللی امام خمینی
دکتر بیستون عباسی - دانشگاه پیام نور
دکتر موسی نوشی - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر جلیل فتحی - دانشگاه کردستان
دکتر فرامرز میرزاپی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر زینب محمد ابراهیمی
دکتر روح‌اله رضاپور - دانشگاه علامه طباطبائی
خانم زهرا سعادت نژاد - تربیت مدرس
دکتر بهزاد پورقریب - دانشگاه گلستان
خانم فاطمه جمشیدی - پیام نور
آقای حسین نویدی نیا - بیرجند
دکتر لیلا شریفی - دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر شهاب مرادخانی
دکتر فاطمه مظفری - دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر فرانک هاشمی - علامه طباطبایی
دکتر هدا خیاط
خانم مریم موذنی لیمودهی - ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علی آباد کتول
آقای منصور گنجی - چابهار
دکتر امید مازندرانی
دکتر جاوید فریدونی - علوم پزشکی ارومیه ( مدعو دانشگاه الزهرا )
دکتر رضا رضایی - دانشگاه یاسوج
دکتر مرضیه یحیی پور - دانشگاه تهران
آقای مسعود محمدزاده - کمال الملک نوشهر
دکتر مصطفی جانبی عنایت - Maragheh University
دکتر فرزانه شکی - Allameh Tabataba’i University
Dr Kiyana Zhaleh - Allameh Tabataba’i University
Dr Mohammad Hassanzadeh - Vali-e-Asr University of Rafsanjan
دکتر بهمن زندی
دکتر مرضیه نوده
دکتر حمید علامی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علی دباغ - دانشگاه گنبد کاووس
دکتر مصطفی مهدی زاده ولوکلائی - استادیار دانشگاه گلستان
دکتر ندا فکری - University
دکتر محمد ظهرابي
دکتر حجت جدائی
دکتر ژاله حساس خواه
دکتر خدیجه جعفری
دکتر سید محمد رضا امیریان
دکتر Hajar Ghafarpour - دانشگاه
دکتر محمد مهدی حاج‌ملک - دانشگاه خاتم
دکتر اغول گل نظری
دکتر غلامحسن خواجوی - دانشگاه بجنورد
دکتر معصومه ارجمندی
دکتر مصطفی پورحاجی
Dr Thi Thuy Loan Nguyen
دکتر محمدصادق تقی زاده Taghizadeh - Allameh Tabataba'i University
دکتر علی زنگویی - گروه آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
دکتر محمد رضا فلاحت
دکتر کامران پاکنژاد - دانشگاه علم و فرهنگ تهران
دکتر سحر رستگار
دکتر خطاط
دکتر سهیلا نوربخش بیدختی - موسسه آموزش عالی بینالود مشهد
دکتر احسان وحیدطاری - پژوهشگر مستقل
دکتر الهام اکبری
دکتر سید فرزاد کلالی ثانی - Ph.D. in TEFL, Department of English, Torbat-e Heydarieh Branc
1399
دکتر حیات عامری
سعید حسام‌پور
دکتر حسین رضویان - دانشگاه سمنان
دکتر عیسی متقی زاده - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حمید رضا شعیری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر آبتین گلکار - دانشگاه تربیت مدرس
خلیل پروینی
دکتر حسن ذوالفقاری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر ابراهیم خدایار - دانشگاه تربیت مدرس
زهرا پارساپور
دکتر شهلا شریفی - دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر مهرداد نغزگوی کهن
دکتر لیلا صادقی
دکتر فرزانه تاج آبادی - دانشگاه شهید بهشتی
آقای شهرام نقشبندی - دانشگاه سمنان
دکتر جواد زارع
دکتر فرامرز میرزایی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر بهرام مدرسی
دکتر محبوبه علیاری شوره دلی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر هادی بهارلو - 82885047
دکتر زهرا عباسی
دکتر شیما ابراهیمی
دکتر مجتبی نامور فرگی - دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام
دکتر مرضیه اطهاری نیک عزم
دکتر پونه مصطفوی
مجتبی منشی زاده
دکتر فائزه فرازنده پور - دانشگاه علوم و تحقیقات
دکتر کاوه بهرامی
دکتر اکبر عبداللهی
دکتر محمد هاتفی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نگار داوری اردکانی
خانم شیرین پورابراهیم
دکتر هادی نظری منظم
دکتر کاوس روحی برندق
دکتر سید محمد حسینی معصوم - گروه زبانشناسی و زبانهای خارجی دانشگاه پیام نور
دکتر حامد نوروزی
دکتر احسان مهرکش - حوزه علمیه قم
رضا خیرآبادی
خانم فهیمه حیدری جامع بزرگی - دانشگاه شیراز
دکتر مهنوش اسکندری - دانشگاه علامه طباطبائی(ره)
دکتر فاطمه سید ابراهیمی
دکتر غلامحسین غلامحسین زاده - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر صادق رشیدی
دکتر الخاص ویسی
دکتر آزاده میرزائی - دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر ابراهیم کنعانی - دانشگاه کوثر بجنورد
دکتر محمد جعفر یوسفیان کناری
دکتر Reza Bagheri Nevisi
دکتر سپیده عبدالکریمی
دکتر عبدالله حسن زاده میر علی
دکتر مسعود آلگونه جونقانی
دکتر مسعود دهقان - دانشگاه کردستان
دکتر رضا پیشقدم
دکتر نصرت حجازی
دکتر محمود رضا گشمردی
دکتر مسعود خوش‌سلیقه - دانشگاه فردوسی مشهد
خانم مهناز کربلائی صادق - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
دکتر علی درزی
دکتر Elaheh Sotoudehnama
دکتر مرضیه مهرابی - دانشگاه تهران
والی رضایی
دکتر عالیه کرد زعفرانلوکامبوزیا
دکتر مجید علائی
دکتر محمد رضا احمدخانی
مهدی سبزواری
دکتر مزدک بلوری
دکتر بهرام هادیان
دکتر مسعود قیومی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
خانم راحله گندمکار - علامه طباطبائی
دکتر علی مالمیر
مرتضی معین
دکتر معصومه ارجمندی
میریلا احمدی
فاطمه عظیمی فرد
اعظم استاجی
عادل رفیعی
دکتر شهلا رقیب دوست
دکتر بهمن زندی
دکتر هما اسدی - دانشگاه اصفهان
دکتر لیلا شوبیری
خانم سمیه کوهی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حسین داوری - دانشگاه دامغان
فردوس آقاگل¬زاده
دکتر محمد عموزاده - دانشگاه اصفهان
آقای سید مهدی زرقانی - دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر فرهاد ساسانی - دانشگاه الزهرا
حبیب الله عباسی
دکتر بهروز محمودی بختیاری
دکتر دانیال بسنج - Shahid Beheshti University
دکتر رقیه رستم پورملکی - دانشگله الزهراء
دکتر ماندانا نوربخش - دانشگاه الزهرا
دکتر قدرت الله طاهری - شهید بهشتی
دکتر علیرضا ولی پور
دکتر محمد هادی فلاحی
دکتر محمد راسخ مهند
دکتر الهام ناجی
دکتر ارسلان گلفام - تربیت مدرس
دکتر جان الله کریمی مطهر
شهرام مدرسی
زهره زرشناس
دکتر مرجان فرجاه
دکتر نوید اعطار شرقی - دانشگاه بین المللی امام خمینی
دکتر علی درخشان - دانشگاه گلستان
دکتر بیستون عباسی - دانشگاه پیام نور
دکتر علی باقری دولت آبادی - دانشگاه یاسوج
آقای اسماعیل فرنود
دکتر موسی نوشی - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر جلیل فتحی - دانشگاه کردستان
دکتر اسماعیلی علی سلیمی - دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر هانیه یارمند
دکتر فرامرز میرزاپی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر زینب محمد ابراهیمی
دکتر روح‌اله رضاپور - دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر عذرا قندهاریون - Ferdowsi University of Mashhad
خانم زهرا سعادت نژاد - تربیت مدرس
دکتر بهزاد پورقریب - دانشگاه گلستان
دکتر رجبعلی عسکرزاده طرقبه - فردوسی مشهد
دکتر مرتضی طاهری اردلی - دانشگاه شهکرد
دکتر لیلا شریفی - دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر شهاب مرادخانی
آقای ف حاجیانی - شیراز
دکتر هدا خیاط
دکتر رسول بلاوی - دانشگاه خلیج فارس، بوشهر
دکتر سعیده دست آموز - دانشگاه الزهرا
دکتر هاشمی
دکتر علی عرب مفرد - دانشگاه گلستان
دکتر نگین بی نظیر
خانم مریم موذنی لیمودهی - ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علی آباد کتول
دکتر غلامرضا زارعیان - سبزوار
آقای منصور گنجی - چابهار
Dr behrooz ghoorchaei - فرهنگیان
دکتر امید مازندرانی
دکتر جاوید فریدونی - علوم پزشکی ارومیه ( مدعو دانشگاه الزهرا )
دکتر رضا رضایی - دانشگاه یاسوج
دکتر نفیسه تدین - الزهرا
دکتر نجمه شبیری
دکتر فرید دهقان طرزجانی - دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ، کارشناس متون تخصصی اداره کل امور بین الملل بانک سپه
Dr Abbas Ali Zarei - Imam Khomeini International University
دکتر مصطفی جانبی عنایت - Maragheh University
دکتر سعید خزایی - Isfahan University
دکتر محمد حسن زاده - Sharif University
دکتر فرزانه شکی - Allameh Tabataba’i University
دکتر رضا رضوانی - Shiraz University
Dr Kiyana Zhaleh - Allameh Tabataba’i University
Dr Mohammad Hassanzadeh - Vali-e-Asr University of Rafsanjan
دکتر Teguh Budiharso - IAIN SURAKARTA
دکتر حمیدرضا هاشمی
دکتر مرضیه نوده
دکتر حمید علامی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علی دباغ - دانشگاه گنبد کاووس
Prof Alireza Jalilifar - Shahid Chamran University of Ahvaz
دکتر مصطفی مهدی زاده ولوکلائی - استادیار دانشگاه گلستان
دکتر اسماعیل عبدالله زاده
دکتر ژیلا نائینی
دکتر امیر مرزبان - IAU
دکتر محمد ظهرابي
دکتر حجت جدائی
دکتر ژاله حساس خواه
دکتر خدیجه جعفری
دکتر سید محمد رضا امیریان
دکتر Hajar Ghafarpour - دانشگاه
دکتر محمد مهدی حاج‌ملک - دانشگاه خاتم
دکتر اغول گل نظری
دکتر Ian Moodie - Mokpo National University (Korea)
Prof Nguyen Ngoc Vu - Hoa Sen University
دکتر Phu Hung Bui - University of Economics Ho Chi MInh City
دکتر غلامحسن خواجوی - دانشگاه بجنورد
دکتر مهدی مهرانی راد - دانشیار دانشگاه نیشابور
دکتر محمود هاشمیان - دانشگاه شهرکرد
دکتر احمد رمضانی - استادیار پژوهشکده کودکان استثنایی
دکتر مصطفی پورحاجی
آقای Hany Elyaan - AUM
دکتر Prof. Dr. I Wayan Rasna, M.Pd. Rasna - Universitas Pendidikan Ganesha
Dr Thi Thuy Loan Nguyen
دکتر جواد غلامی - دانشگاه ارومیه
دکتر محمدصادق تقی زاده Taghizadeh - Allameh Tabataba'i University