فهرست داوران

1403
1 - دکتر حمید رضا شعیری - دانشگاه تربیت مدرس
2 - دکتر شیما ابراهیمی - دانشگاه فردوسی مشهد
3 - دکتر شهرام دلشاد
4 - دکتر اکبر عبداللهی
5 - دکتر محمد هاتفی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
6 - نگار داوری اردکانی
7 - دکتر هادی نظری منظم
8 - دکتر نرگس گنجی
9 - دکتر آزاده میرزائی - دانشگاه علامه طباطبائی
10 - دکتر ابراهیم کنعانی - دانشگاه کوثر بجنورد
11 - دکتر سپیده عبدالکریمی
12 - دکتر رضا پیشقدم
13 - دکتر مرضیه مهرابی - دانشگاه تهران
14 - دکتر عالیه کرد زعفرانلوکامبوزیا
15 - خانم راحله گندمکار - علامه طباطبائی
16 - دکتر سحر بهرامی خورشید
17 - فاطمه عظیمی فرد
18 - دکتر لیلا شوبیری
19 - فردوس آقاگل¬زاده
20 - دکتر فرهاد ساسانی - دانشگاه الزهرا
21 - دکتر دانیال بسنج - Shahid Beheshti University
22 - دکتر بتول علی نژاد
23 - دکتر راحله کلانتری درونکلا - دانشگاه شهید چمران اهواز
24 - دکتر سپیده عبدالکریمی - دانشگاه شهید بهشتی
25 - دکتر فرزانه شکی - Allameh Tabataba’i University
26 - دکتر عبدالباسط سعیدیان - Allameh Tabataba’i University
27 - دکتر بهمن زندی
28 - دکتر علی دباغ - دانشگاه گنبد کاووس
29 - دکتر محمد ظهرابي
30 - دکتر محمد مهدی حاج‌ملک - دانشگاه خاتم
31 - دکتر محمود هاشمیان - دانشگاه شهرکرد
32 - دکتر مصطفی پورحاجی
33 - دکتر محمدصادق تقی زاده Taghizadeh - Allameh Tabataba'i University
34 - دکتر علی زنگویی - گروه آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
35 - دکتر محمود مرادی عباس آبادی - دانشگاه مازندرانmoradi@umz.ac.ir
36 - دکتر سید فرزاد کلالی ثانی - Ph.D. in TEFL, Department of English, Torbat-e Heydarieh Branc
37 - Mr Farhad Ghiasvand - Allameh Tabataba'i University
38 - دکتر زری سعیدی
1402
1 - دکتر حیات عامری - تربیت مدرس
2 - دکتر حسین رضویان - دانشگاه سمنان
3 - دکتر دانش محمدی رکعتی - دانشگاه شیراز
4 - دکتر علی حاجی خانی - دانشگاه تربیت مدرس
5 - دکتر عیسی متقی زاده - دانشگاه تربیت مدرس
6 - دکتر حمید رضا شعیری - دانشگاه تربیت مدرس
7 - آقای هادی رهنما - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
8 - آقای محمدرضا فارسیان - فردوسی مشهد
9 - دکتر ابوالفضل حری
10 - دکتر شهلا شریفی - دانشگاه فردوسی مشهد
11 - دکتر مهرداد نغزگوی کهن
12 - دکتر کبری روشنفکر - دانشگاه تربیت مدرس
13 - دکتر زهرا حیاتی
14 - آقای شهرام نقشبندی - دانشگاه سمنان
15 - دکتر جواد زارع
16 - دکتر فرامرز میرزایی - دانشگاه تربیت مدرس
17 - دکتر رضا ناظمیان
18 - دکتر هادی بهارلو - 82885047
19 - دکتر زهرا عباسی
20 - دکتر شیما ابراهیمی - دانشگاه فردوسی مشهد
21 - دکتر مرضیه اطهاری نیک عزم
22 - دکتر فائزه فرازنده پور - دانشگاه علوم و تحقیقات
23 - دکتر زری سعیدی
24 - دکتر محمد هاتفی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
25 - نگار داوری اردکانی
26 - دکتر سید محمد حسینی معصوم - گروه زبانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
27 - دکتر فاطمه سید ابراهیمی
28 - دکتر ابراهیم کنعانی - دانشگاه کوثر بجنورد
29 - دکتر رامین گلشائی - دانشگاه الزهرا
30 - دکتر رضا پیشقدم
31 - دکتر نصرت حجازی
32 - دکتر مسعود خوش‌سلیقه - دانشگاه فردوسی مشهد
33 - دکتر مرضیه مهرابی - دانشگاه تهران
34 - دکتر عالیه کرد زعفرانلوکامبوزیا
35 - دکتر محمد رضا احمدخانی - دانشگاه پیام نور استان تهران
36 - مهدی سبزواری
37 - دکتر محمد نجاری - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
38 - دکتر عباسعلی آهنگر - دانشگاه سیستان و بلوچستان
39 - دکتر سحر بهرامی خورشید
40 - مرتضی معین
41 - دکتر حمید رضا میرحاجی
42 - فاطمه عظیمی فرد
43 - دکتر لیلا شوبیری
44 - دکتر حسین داوری - دانشگاه دامغان
45 - پرویز آزادفلاح
46 - فردوس آقاگل¬زاده
47 - دکتر فرهاد ساسانی - دانشگاه الزهرا
48 - دکتر بهروز محمودی بختیاری
49 - دکتر دانیال بسنج - Shahid Beheshti University
50 - دکتر رقیه رستم پورملکی - دانشگله الزهراء
51 - دکتر امیررضا وکیلی فرد
52 - آقای سجاد اسماعیلی
53 - دکتر علی ایزانلو - دانشگاه فردوسی مشهد
54 - دکتر ارسلان گلفام - تربیت مدرس
55 - دکتر چنگیز مولایی - دانشگاه تبریز
56 - دکتر رامتین شهبازی - دانشگاه سوره
57 - دکتر علی صباغی - دانشگاه اراک
58 - دکتر راحله کلانتری درونکلا - دانشگاه شهید چمران اهواز
59 - خانم آزاده فسنقری - دانشگاه حکیم سبزواری
60 - دکتر موسی نوشی - دانشگاه شهید بهشتی
61 - دکتر جلیل فتحی - دانشگاه کردستان
62 - آقای خوش سلیقه مسعود
63 - خانم زهرا سعادت نژاد - تربیت مدرس
64 - دکتر بهزاد پورقریب - دانشگاه مازندران
65 - آقای حسن زختاره - همدان
66 - دکتر سپیده عبدالکریمی - دانشگاه شهید بهشتی
67 - دکتر شهاب مرادخانی
68 - Dr M. M. Abbasabady - University of Mazandaran
69 - دکتر گلپور
70 - دکتر علی عرب مفرد - دانشگاه گلستان
71 - دکتر افتخار سادات هاشمی - مدرس مدعو دانشگاه الزهرا
72 - آقای منصور گنجی - چابهار
73 - دکتر مصطفی جانبی عنایت - Maragheh University
74 - دکتر فرزانه شکی - Allameh Tabataba’i University
75 - دکتر رجب اسفندیاری - دانشگاه بین المللی امام خمینی
76 - دکتر علی دباغ - دانشگاه گنبد کاووس
77 - دکتر محمد ظهرابي
78 - دکتر ژاله حساس خواه
79 - دکتر خدیجه جعفری
80 - دکتر محمد مهدی حاج‌ملک - دانشگاه خاتم
81 - Prof Nguyen Ngoc Vu - Hoa Sen University
82 - دکتر مهدی مهرانی راد - دانشیار دانشگاه نیشابور
83 - خانم س. کوهی
84 - دکتر شیما ابراهیمی - دانشگاه فردوسی مشهد
85 - دکتر محمدصادق تقی زاده Taghizadeh - Allameh Tabataba'i University
86 - دکتر علی زنگویی - گروه آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
87 - آقای عباس نجفی - خلیج فارس بوشهر
88 - دکتر کامران پاکنژاد - دانشگاه علم و فرهنگ تهران
89 - دکتر محمود مرادی عباس آبادی - دانشگاه مازندرانmoradi@umz.ac.ir
90 - دکتر سید فرزاد کلالی ثانی - Ph.D. in TEFL, Department of English, Torbat-e Heydarieh Branc
91 - دکتر احمد شاکری - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
92 - Mr Farhad Ghiasvand - Allameh Tabataba'i University
93 - Dr Yongliang Wang - Shinawatra University
94 - آقای خانم دکترزینب صادقی - دانشگاه الزهرا
95 - دکتر عاطفه نوارچی - دانشگاه الزهرا
96 - دکتر مهدیه نوری - Alzahra University
97 - دکتر علی مومنی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه علامه طباطبایی تهران. 
98 - خانم نسرین اسماعیلی - دانشگاه تربیت مدرس
99 - دکتر ویدا قاسمی
100 - آقای سوده اقتصاد - دانشگاه تهران
101 - آقای لیلا ورهرام - دانشگاه تهران
102 - آقای مرضیه مهرابی - دانشگاه تهران
103 - دکتر شراره چاوشیان - دانشگاه الزهرا
1401
1 - آقای محمدامین احسانی اصطهباناتی - دانشگاه شهیدباهنر کرمان
2 - دکتر حیات عامری - تربیت مدرس
3 - دکتر حسین رضویان - دانشگاه سمنان
4 - دکتر دانش محمدی رکعتی - دانشگاه شیراز
5 - دکتر علی حاجی خانی - دانشگاه تربیت مدرس
6 - دکتر عیسی متقی زاده - دانشگاه تربیت مدرس
7 - دکتر حمید رضا شعیری - دانشگاه تربیت مدرس
8 - دکتر آبتین گلکار - دانشگاه تربیت مدرس
9 - دکتر هنگامه واعظی
10 - آقای محمدرضا فارسیان - فردوسی مشهد
11 - دکتر حسن ذوالفقاری - دانشگاه تربیت مدرس
12 - دکتر ابراهیم خدایار - دانشگاه تربیت مدرس
13 - دکتر رضا امینی - پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
14 - دکتر شهلا شریفی - دانشگاه فردوسی مشهد
15 - دکتر مهرداد نغزگوی کهن
16 - آقای شهرام نقشبندی - دانشگاه سمنان
17 - دکتر جواد زارع
18 - دکتر آتوسا رستم بیک تفرشی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
19 - دکتر فرامرز میرزایی - دانشگاه تربیت مدرس
20 - دکتر هادی بهارلو - 82885047
21 - دکتر آرزو نجفیان - payame noor university
22 - دکتر زهرا عباسی
23 - دکتر شیما ابراهیمی - دانشگاه فردوسی مشهد
24 - دکتر مرضیه اطهاری نیک عزم
25 - دکتر فائزه فرازنده پور - دانشگاه علوم و تحقیقات
26 - دکتر اکبر عبداللهی
27 - فرانک جهانگرد
28 - دکتر محمد هاتفی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
29 - آقای ابراهیم مرادی - آموزش و پروش کردستان
30 - دکتر یوسف آرام
31 - دکتر هادی نظری منظم
32 - دکتر کاوس روحی برندق
33 - دکتر سید محمد حسینی معصوم - گروه زبانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
34 - دکتر احسان رنجبر - دانشگاه تربیت مدرس
35 - دکتر پریوش صفا
36 - دکتر خدابخش اسداللهی - دانشگاه محقق اردبیلی
37 - خانم فهیمه حیدری جامع بزرگی - دانشگاه شیراز
38 - دکتر فاطمه سید ابراهیمی
39 - دکتر غلامحسین غلامحسین زاده - دانشگاه تربیت مدرس
40 - وحید صادقی
41 - آقای مهدی خدادادیان
42 - دکتر الخاص ویسی
43 - دکتر آزاده میرزائی - دانشگاه علامه طباطبائی
44 - دکتر ابراهیم کنعانی - دانشگاه کوثر بجنورد
45 - دکتر Reza Bagheri Nevisi
46 - دکتر سپیده عبدالکریمی
47 - دکتر میرسعید موسوی رضوی - دانشگاه علامه طباطبائی
48 - دکتر مسعود دهقان - دانشگاه کردستان
49 - دکتر رضا پیشقدم
50 - دکتر نصرت حجازی
51 - دکتر مسعود خوش‌سلیقه - دانشگاه فردوسی مشهد
52 - دکتر علی درزی
53 - دکتر غلامرضا سالمیان
54 - دکتر مرضیه مهرابی - دانشگاه تهران
55 - دکتر وحید نژادمحمد - تبریز
56 - دکتر عالیه کرد زعفرانلوکامبوزیا
57 - خانم شیلان شفیعی
58 - خانم آزیتا افراشی
59 - آقای حسن قاسمی
60 - دکتر Shahram Modarres Khiabani
61 - دکتر محمد رضا احمدخانی - دانشگاه پیام نور استان تهران
62 - مهدی سبزواری
63 - دکتر ابوالفضل مزینانی - دانشگاه فرهنگیان
64 - دکتر مرتضی محسنی
65 - خانم راحله گندمکار - علامه طباطبائی
66 - دکتر بلقیس روشن
67 - خانم پریسا نجفی
68 - دکتر سحر بهرامی خورشید
69 - دکتر ناصر نیکوبخت - تربیت مدرس
70 - مرتضی معین
71 - دکتر حمید رضا میرحاجی
72 - دکتر محمدرضا محمدی - تربیت مدرس
73 - فاطمه عظیمی فرد
74 - دکتر بهزاد رهبر - گروه زبانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران
75 - دکتر لیلا شوبیری
76 - دکتر فاطمه پرهام - دانشگاه علامه طباطبائی
77 - فردوس آقاگل¬زاده
78 - دکتر فرهاد ساسانی - دانشگاه الزهرا
79 - هاشم آقاجری
80 - دکتر بهمن نامور مطلق
81 - دکتر قدرت الله طاهری - شهید بهشتی
82 - دکتر مسعود فکری
83 - آقای سجاد اسماعیلی
84 - دکتر حسن مجیدی - دانشگاه حکیم سبزواری
85 - دکتر محمد راسخ مهند
86 - دکتر ارسلان گلفام - تربیت مدرس
87 - دکتر منوچهر فروتن - گروه معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران
88 - دکتر نوید اعطار شرقی - دانشگاه بین المللی امام خمینی
89 - دکتر علی درخشان - دانشگاه گلستان
90 - دکتر رامتین شهبازی - دانشگاه سوره
91 - دکتر موسی نوشی - دانشگاه شهید بهشتی
92 - دکتر جلیل فتحی - دانشگاه کردستان
93 - دکتر فرامرز میرزاپی - دانشگاه تربیت مدرس
94 - آقای خوش سلیقه مسعود
95 - خانم فاطمه میرزا ابراهیم تهرانی - دانشکده زبان و ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی
96 - خانم زهرا سعادت نژاد - تربیت مدرس
97 - دکتر بهزاد پورقریب - دانشگاه مازندران
98 - آقای حسین نویدی نیا - بیرجند
99 - آقای حسن زختاره - همدان
100 - دکتر سپیده عبدالکریمی - دانشگاه شهید بهشتی
101 - دکتر لیلا شریفی - دانشگاه علامه طباطبایی
102 - دکتر زهرا امیریان - اصفهان
103 - دکتر فاطمه مظفری - دانشگاه صنعتی شاهرود
104 - دکتر هدا خیاط
105 - دکتر مینو عالمی - دانشگاه ازاد اسلامی-واحد تهران غرب
106 - دکتر سعیده دست آموز - دانشگاه الزهرا
107 - دکتر زانیار نقشبندی - دانشگاه کردستان
108 - دکتر هاشمی
109 - دکتر علی عرب مفرد - دانشگاه گلستان
110 - دکتر مجتبی مقصودی - دانشگاه فرهنگیان
111 - دکتر هانیه جاجرمی - Bahar Institute of Higher Education
112 - دکتر فرید دهقان طرزجانی - دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ، کارشناس متون تخصصی اداره کل امور بین الملل بانک سپه
113 - Dr Abbas Ali Zarei - Imam Khomeini International University
114 - دکتر مصطفی جانبی عنایت - Maragheh University
115 - دکتر مجید الهی شیروان - Boujnord University
116 - دکتر فرزانه شکی - Allameh Tabataba’i University
117 - دکتر عبدالباسط سعیدیان - Allameh Tabataba’i University
118 - دکتر رضا رضوانی - Shiraz University
119 - دکتر حمیدرضا هاشمی
120 - دکتر رجب اسفندیاری - دانشگاه بین المللی امام خمینی
121 - دکتر بهمن زندی
122 - دکتر علی دباغ - دانشگاه گنبد کاووس
123 - Prof Alireza Jalilifar - Shahid Chamran University of Ahvaz
124 - دکتر ندا فکری - University
125 - دکتر امیر مرزبان - IAU
126 - دکتر محمد ظهرابي
127 - دکتر ژاله حساس خواه
128 - دکتر خدیجه جعفری
129 - دکتر محمد مهدی حاج‌ملک - دانشگاه خاتم
130 - دکتر اغول گل نظری
131 - Prof Nguyen Ngoc Vu - Hoa Sen University
132 - دکتر Phu Hung Bui - University of Economics Ho Chi MInh City
133 - دکتر Vien Truong - Hue University of Foreign Languages
134 - دکتر غلامحسن خواجوی - دانشگاه بجنورد
135 - دکتر محمود هاشمیان - دانشگاه شهرکرد
136 - دکتر شیما ابراهیمی - دانشگاه فردوسی مشهد
137 - دکتر مصطفی پورحاجی
138 - دکتر محمدصادق تقی زاده Taghizadeh - Allameh Tabataba'i University
139 - دکتر علی زنگویی - گروه آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
140 - دکتر کامران پاکنژاد - دانشگاه علم و فرهنگ تهران
141 - دکتر سید فرزاد کلالی ثانی - Ph.D. in TEFL, Department of English, Torbat-e Heydarieh Branc
142 - دکتر احمد شاکری - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
143 - دکتر احتشامی - علامه
144 - دکتر فریار اخلاقی - پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری پژوهشکده ی زبان شناسی، کتیبه ها و متون
145 - دکتر الناز پاکار - موسسه آموزش عالی بهار
146 - دکتر عبدالباقی رضائی تالار پشتی - Assistant professor at Golestan University
147 - Dr Yongliang Wang - Shinawatra University
148 - آقای خانم دکترزینب صادقی - دانشگاه الزهرا
149 - آقای مرتضی طاهری اردلی - دانشگاه شهرکرد
150 - آقای ناهید شاهوردیانی - دانشگاه تهران
151 - آقای میرمحمد خادم نبی - دانشگاه مراغه
152 - دکتر حمیده نعمتی لفمجانی - دانشگاه علامه طباطبائی
153 - آقای محمدحسن ترابی - پژوهشگاه علوم انسانی
154 - آقای محمدرضا حاجی اقابابایی - علامه طباطبایی
155 - دکتر مهدیه نوری - Alzahra University
156 - آقای بابک شریف - دانشگاه اصفهان
157 - دکتر مینا مظهری
158 - دکتر علی مومنی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه علامه طباطبایی تهران.