راهنمای منبع نویسی

منابع
برای ارجاع به منبع متن باید از سیستم ونکوور (Vancouver)  (ارجاع دهی عددی در متن) استفاده شود. منابع در قسمت فهرست منابع  براساس ترتیب استفاده در متن طبقه­بندی گردیده و به ترتیب شمار­ه­گذاری شوند. در متن، عدد مربوط به منبع مورد نظر در داخل [...] آورده شود. در صورتی که در یک [...] به بیش از یک منبع ارجاع شود اعداد باید از راست به چپ و از کوچک به بزرگ مرتب شده و با ویرگول از هم جدا شوند [۸، ۱۲، ۲۵]. اگر چند منبع مورد استناد متوالی باشند با خط تیره از هم جدا می‌شوند [۸، ۱۲، ۲۵-۲۴، ۳۲]. توجه داشته باشید که متون فارسی که در متن به انها استناد می شود باید در قسمت منابع به انگلیسی ترجمه شوند. تنها منابع معتبر قابل استناد در نگارش مقالات پژوهشی منابعی هستند که محتوای آنها داوری‌همتراز‌شده باشد. به این ترتیب مطالب ارایه‌شده در کنفرانس‌ها، پایان‌نامه یا رساله دانشجویی منابع معتبر نیستند.
 
مثال در مورد نوشتن منابع (ارجاع به روش سیستم ونکوور)

Pratama RI, Lana AP, Rostini I, Rizal A. Composition of volatile flavor compounds from mackerel head broth and mackerel bone broth, Scomberomorus commerson (Lacepède, ۱۸۰۰). World News of Natural Sciences. ۲۰۱۹;۲۵:۱۹۹-۲۱۹.

- تکمیل و امضای فرم تعهدنامه نویسندگان توسط همه نویسندگان الزامی است.
 
- تمامی نویسندگان در هنگام ارسال مقاله باید فرم "تعهد رعایت اخلاق نشر، واگذاری حقوق مادی، افشای تعارض منافع و معرفی نویسندگان" را امضا نمایند. با امضای این فرم، نویسندگان متعهد می‌شوند که "مقاله ارسالی در هیچ نشریه‌ای در حال بررسی نیست و به چاپ نرسیده و تا پایان مراحل بررسی و حصول نتیجه قطعی در این نشریه برای هیچ نشریه دیگری ارسال نخواهد شد و نویسندگان در صورت پذیرش نهایی مقاله برای انتشار موظف به همکاری با ویراستاران نشریه تا مرحله صفحه‌بندی و انتشار مقاله هستند"