مدرس حقوق کیفری و جرم شناسی- تماس با ما
تماس با نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/1/21 | 
آدرس دفتر تهران، جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان خوارزمی، دانشکده حقوق، طبقه دوم، دفتر نشریه مدرس حقوق کیفری و جرم شناسی
دستیار سردبیر دکتر سید دُرید موسوی مُجاب
مدیر اجرایی فریبا حیدری
شماره تلفن ۰۹۳۶۱۳۸۷۸۱۰
آدرس ایمیل clcmmodares.ac.ir
clcm.utmgmail.com
نشانی مطلب در وبگاه مدرس حقوق کیفری و جرم شناسی:
http://clcm.modares.ac.ir/find.php?item=44.426.104.fa
برگشت به اصل مطلب