سامانه نشریات دانشگاه تربیت مدرس- مشاغل
دعوت به همکاری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/12/20 | 
انتشارات پژوهشی یکتاوب برای تکمیل کادر تخصصی خود از ویراستاران و مترجمان مسلط به زبان‌های فارسی و انگلیسی دعوت به همکاری می‌نماید.
لطفاً این فرم را تکمیل نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه سامانه نشریات دانشگاه تربیت مدرس:
http://mme.modares.ac.ir/find.php?item=1.72.12.fa
برگشت به اصل مطلب