مشخصات تيم علمی نشريهسید مسعود موسوی‌شفائی
دانشیار روابط بین‌الملل
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
shafaeemodares.ac.ir

سید مسعود موسوی شفائی
دانشیار روابط بین‌الملل
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
shafaeemodares.ac.ir

سید مسعود موسوی شفائی
دانشیار روابط بین‌الملل
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
shafaeemodares.ac.ir
دال سئونگ یو
استاد علوم سیاسی
دانشگاه روابط خارجی هانکوک، کره جنوبی
dsyuhufs.ac.kr
حسین دهشیار
استاد روابط بین الملل
دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
h_daheshiaryahoo.com
سید محمد کاظم سجادپور
استاد روابط بین الملل
دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران
smksajjadyahoo.com
عباس برومند اعلم
دانشیار تاریخ
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
a.boroumandmodares.ac.ir
سید عبدالامیر نبوی
دانشیار علوم سیاسی
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی ، تهران، ایران
nabavisayahoo.com
علی اکبر علیخانی
دانشیار روابط بین الملل
دانشگاه تهران، تهران، ایران
a.alikhaniut.ac.ir
ارسلان قربانی
استاد روابط بین الملل
دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
arsalanghyahoo.com
بهزاد شاهنده
استاد علوم سیاسی
دانشگاه تهران، تهران، ایران
behzad.shahandeh47gmail.com
محمدحسین پاپلی یزدی
استاد جغرافیا
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
papolimhgmail.com
زهرا پیشگاهی فر
استاد جغرافیای سیاسی
دانشگاه تهران، تهران، ایران
zfardut.ac.ir