مشخصات تيم علمی نشريهمحمدمهدی هیهات
دانشیار مهندسی مکانیک
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
mmheyhatmodares.ac.ir

غلامحسین لیاقت
استاد مهندسی مکانیک
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
ghlia530modares.ac.ir

حامد احمدی
دانشیار مهندسی مکانیک
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
h_ahmadimodares.ac.ir

محمدرضا کرفی
استادیار مهندسی مکانیک
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
karafimodares.ac.ir

امیر راستی
استادیار مهندسی مکانیک
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
a.rastimodares.ac.ir

ناصر اشگریز
استاد مهندسی مکانیک
دانشگاه تورنتو،تورنتو، کانادا
ashgrizmie.utoronto.ca
حسن مسلمی‌نایینی
استاد مهندسی مکانیک
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
moslemimodares.ac.ir
کامل هومن
استاد مهندسی مکانیک
دانشگاه کویینزلند، بریزبن، استرالیا
k.hoomanuq.edu.au
امیر حسین بهروش
استاد مهندسی مکانیک
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
amirhbmodares.ac.ir
محسن شاکری
استاد مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، ایران
shakerinit.ac.ir
سیدمحمدحسین سیدکاشی
استاد مهندسی مکانیک
دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
seyedkashibirjand.ac.ir
مهران محبوب خواه
استاد مهندسی مکانیک
دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
mahboobkhahtabrizu.ac.ir
محمد حسین صادقی
استاد مهندسی مکانیک
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
sadeghimmodares.ac.ir
علیرضا فلاحی آرزودار
استاد مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
afallahiaut.ac.ir
محمدمهدی هیهات
دانشیار مهندسی مکانیک
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
mmheyhatmodares.ac.ir
غلامحسین لیاقت
استاد مهندسی مکانیک
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
ghlia530modares.ac.ir
ﺟﻮﺍﺩ ابولفضلی اصفهانی
استاد مهندسی مکانیک
دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
Abolfazlum.ac.kr
حامد احمدی
دانشیار مهندسی مکانیک
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
h_ahmadimodares.ac.ir
علی اشرفی زاده
استاد مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
ashrafizadehkntu.ac.ir
فتح اله امی
استاد مهندسی مکانیک
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
fommimodares.ac.ir
یوسف حجت
استاد مهندسی مکانیک
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
yhojjatmodares.ac.ir
غلامحسین رحیمی شعرباف
استاد مهندسی مکانیک
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
rahimi_ghmodares.ac.ir
سعید سهراب پور
استاد مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
sohrabpoursharif.edu
مجتبی صدیقی
استاد مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
mojtabaac.ir
روزبه عابدینی نسب
دانشیار مهندسی مکانیک
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
abedinimodares.ac.ir
اکبر علی بیگلو
استاد مهندسی مکانیک
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
abeigloomodares.ac.ir
علی غفاری
استاد مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
ghaffarikntu.ac.ir
امین فرخ آبادی
دانشیار مهندسی مکانیک
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
amin-farrokhmodares.ac.ir
سعید فعلی
استاد مهندسی مکانیک
دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
felisaeidrazi.ac.ir
فرشاد کوثری
استاد مهندسی مکانیک
دانشگاه تهران، تهران، ایران
fkowsariut.ac.ir
مهدی معرفت
استاد مهندسی مکانیک
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
maerefatmodares.ac.ir
غلامحسین مجذوبی
استاد مهندسی مکانیک
دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران
majzoobibasu.ac.ir
محمود مهرداد شکریه
استاد مهندسی مکانیک
دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران
shokriehiust.ac.ir
رضا نقدآبادی
استاد مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
naghdabdsharif.edu
غلامرضا وثوقی
استاد مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
vossoughsharif.edu
رضا نخعی جازار
استاد مهندسی مکانیک
دانشگاه آر ام آی تی (RMIT) استرالیا، ملبورن، استرالیا
reza.nakahiejazarrmit.edu.au