تماس با ما

اطلاعات تماس با دفتر نشریه
آدرس دفتر تهران، جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان کتابخانه مرکزی، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، دفتر نشریات
ارتباط مستقیم برای ارتباط با مدیر اجرایی نشریه و پی گیری سریع مقالات می توانید در روزهای شنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۶-۱۵ با شماره ۰۱۱۴۴۹۹۸۱۵۵ تماس حاصل فرمایید.
ایمیل مجله jfst@modares.ac.ir