تماس با ما

اطلاعات تماس با دفتر نشریه
آدرس دفتر تهران، جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان بنیان، طبقه دوم، دبیرخانه نشریات علمی-پژوهشی
مدیر داخلی آقای سرسنگی
کارشناس/ تلفن تماس خانم حیاتی/ ۸۲۸۸۳۷۰۵/۰۹۳۹۴۲۳۳۷۲۲
آدرس ایمیل pbm@modares.ac.ir