تماس با ما

اطلاعات تماس با دفتر مجله
آدرس دفتر تهران، تقاطع جلال و چمران، دانشگاه تربیت مدرس، مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی
شماره تماس +98-21-88630233
فکس +98-21-82884015
آدرس ایمیل iaalc1387@gmail.com