تماس با ما

اطلاعات تماس با دفتر نشریه
آدرس دفتر تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم زیستی، طبقه دوم، اتاق ۵۲۰۴
شماره تلفن ۸۲۸۸۴۷۳۳
شماره فکس ۸۲۸۸۴۷۱۷
آدرس ایمیل jmbs@modares.ac.ir