تماس با ما

آدرس دفتر
تهران، جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان کتابخانه مرکزی،
انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، دفتر نشریات
راه‌های ارتباط با دفتر مجله
صندوق پیام سامانه ایمیل مجله
ارسال پیام متنی و صوتی
mme@modares.ac.ir ۰۹۹۴۴۳۳۷۸۸۵
تیم داخلی مجله
کارشناس و مدیر نشر مدیر داخلی مدیر ویراستاری
مهندس محمدرضا علی‌گل دکتر امیر راستی

مهندس امید حقانی