You can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML مقایسۀ بازداری شناختی در دانش‌آموزان دو‌زبانه و یک‌زبانه
فائزه ادیب نیا *، صغری اکبری چرمهینی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML زبان و سبک گفتار شخصیت در نمایشنامۀ مجنون محبت، نوشتۀ سام شپرد
علی آقایی، رجبعلی عسکرزاده طرقبه *، محمود رضا قربان صباغ
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML سبک‌شناسی «دگردیسی جسمانه» در داستان‌های کودک‌ بر پایۀ نظام گفتمان تنشی
امیر حسین زنجانبر *، علی عباسی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML ساخت‌های دواسمی در زبان فارسی بر اساس مدل محدودیت‌ها
علی عربانی دانا، عادل رفیعی *
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML احساس در واژگان و عبارات بخش خواندن آزمون تافل
یاسر خیرخواه نیا، بهزاد قنسولی *، جواد صالحی فدردی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تحلیل انتقادی دشواری‌های زبانی مربوط به طبقه‌بندی اطلاعات در قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس رویکرد نقش‌گرا
محمد هاتفی *
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML صفت‌های فعلی زبان روسی در آینۀ زبان فارسی
سعیده دست آموز *
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML اعتبارسنجی معیارنمره‌دهی مهارت صحبت ‌کردن در آزمون جامع زبان فارسی فردوسی
محسن رودمعجنی *، احسان قبول
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تحلیل محتوای کتاب فارسی خوانداری و نوشتاری دورۀ دبستان از منظر معنی‌شناسی قالبی
مریم سادات فیاضی *، حسین صافی پیرلوجه
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML شیوههای دستیابی به اصل توالی رسایی و قانون مجاورت هجا: نظریۀ بهینگی
لیلا سلیمی، عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا *
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر آموزش راهبردهای خواندن زبان دوم بر عملکرد درک‌مطلب و اضطراب خواندن زبان‌آموزان ایرانی
جلیل فتحی *، محسن شیرازی زاده
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تحلیل آماری تداخل واژگانی و نقش آن در مهارت نگارش به زبان عربی
عیسی متقی زاده *، طاهره خان آبادی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML گورانی، هَورامی و کُردی: یک بررسی زبان‌شناختی در پاسخ به چمن‌آرا (1390) و بامشادی و همکاران (1393، 1394، 1395، 1396)
سید مهدی سجادی *
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تلفظ تکواژ جمعِ «ها» در زبان فارسی
بشیر جم *
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML راهبردهای کلامی در تعامل بازجویی (جستاری در گفتمان‌کاوی قضائی)
پریسا نجفی، فریده حق بین *
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML عوامل مؤثر بر مطابقۀ مفعولی در کردی ایلامی
زهرا شرفخانی، حبیب گوهری *، اکبر عزیزی فر
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بازنمایی دشمن در متن خاطرات زنی در اسارت: بررسی موردی کتاب خاطرات من زنده‌ام
آرزو سلیمانی، فرهاد ساسانی *، احمد پاکتچی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML کاربردشناسی ساخت‌های پرسشی در متون علمی زبان فارسی
علی رضا قلی فامیان *
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML حرکت فعل اصلی در کردی ـ سنندجی: رویکردی کمینه‌گرا
مژگان عثمانی، محمد دبیر مقدم، ارسلان گلفام *
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی مقایسه‌ای فضای واکه‌ای در کودکان دارای سمعک، کاشت حلزون شنوایی و کودکان بدون اختلال شنوایی
اسما ایزدی بیدانی، وحیده ابوالحسنی زاده *، ازاده شریفی مقدم
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML شناسایی و طبقه‌بندی چالش‌های مدرسان زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان در کلاس‌ها‌ی چندفرهنگی
زهرا عباسی *، حیات عامری، حسین مردانلو مقدم
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر ارزیابی پویا و غیرپویا بر درک یادگیرندگان زبان انگلیسی سطح متوسط از کنش های گفتاری معذرت خواهی و درخواست
علی درخشان *، فرزانه شکی، محمد امین سارانی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML اصطلاحات خویشاوندی و خطاب‌واژه‌هایِ گویش نَنَّجی
رضا امینی *
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML آسیب‌شناسی برنامۀ نوین آموزش زبان انگلیسی در نظام رسمی از منظر متخصصان برنامۀ درسی: چارچوب سیاست و برنامه‌ریزی آموزشی زبان
حسین داوری *، ابوطالب ایرانمهر، سیدبهنام علوی مقدم، سعید نورزاده
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تحلیل‌ مؤلفه‌ها و سازوکارهای نشانه - معنایی دخیل در شکل‌گیری مفهوم «تردید» در گفتمان ادبی (مطالعۀ موردی رمان انگار گفته بودی لیلی اثر سپیده شاملو)
رضا رضایی *
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML رویکردی ساختی ـ شناختی به پسوند «- ار» در زبان فارسی
پارسا بامشادی، نگار داوری اردکانی *
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تحلیل کیفیت معنابخشی به پدیدار‌ها در زبان گفتمان عرفان بر مبنای آرای لاندوفسکی
عاطفه امیری فر، سید علی قاسم زاده *، مرتضی معین
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML لزوم بازنگری سرفصل درس های رشته زبان و ادبیات فرانسه؛ مورد درس نمایشنامه
دومینیک کارنوا ترابی *، دانیال بسنج، مریم ایمانیان مفرد
چکیده -   متن کامل (PDF)
Back to Original Issue