دوره 1، شماره 2 - ( 1398 )  

View This Issue in Alternative Language Export Journal XML Articles RSS

اولویت‌های راهبردی توسعه اقتصادی با تاکید بر اکوتوریسم در شهرستان خور و بیابانک اصفهان


ص. 76-69
چکیده (7060 مشاهده) | متن کامل (PDF) (1167 دریافت)


ارایه الگوی بهینه توسعه فضایی مناطق نمونه گردشگری در استان تهران با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره TOPSIS


ص. 82-77
چکیده (7280 مشاهده) | متن کامل (PDF) (1039 دریافت)


تحلیلی بر آمایش نشانه‌های هویتی در فضاهای شهری


ص. 89-83
چکیده (9140 مشاهده) | متن کامل (PDF) (1555 دریافت)


اثر شناوری‌ جمعیت بر شكاف جمعیتی روز و شب كلان‌شهر تهران


ص. 96-91
چکیده (7470 مشاهده) | متن کامل (PDF) (1199 دریافت)


راهبردهای آمایش مناطق مرزی در برنامه‌های اول تا پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


ص. 104-97
چکیده (6940 مشاهده) | متن کامل (PDF) (1066 دریافت)


تبیین رویکردهای غالب در جغرافیای انتخابات


ص. 116-105
چکیده (7956 مشاهده) | متن کامل (PDF) (1159 دریافت)


بنیادهای بی‌عدالتی فضایی در ایران


ص. 127-117
چکیده (8983 مشاهده) | متن کامل (PDF) (1379 دریافت)


Export as: HTML | XML | RSS