راهنمای نویسندگان

برای دریافت فایل راهنمای نویسنده اینجا کلیک کنید.

 
فصلنامه زیست فناوری در حال حاضر هیچگونه هزینه ای بابت دریافت و چاپ مقالات از نویسندگان محترم دریافت نمی کند .
 
راهنمای نویسندگان
نویسندگان محترم لطفاً مقالات خود را جهت بررسی به آدرس http:// jmbs.journals.ac.ir  ارسال نمایید.
لطفاً در ارسال مقالات به نکات زیر توجه فرمایید.
اصول کلی: آئین نگارش مقاله زبان فارسی به‌طور کامل رعایت شده و از به‌کار بردن کلمات خارجی که معادل‌های دقیق و رسائی در فارسی دارند خودداری شود. مقاله ارسالی به‌طور هم‌زمان برای سایر مجلات ارسال نشود. مقالات ترجمه پذیرفته نمی‌شود.
نحوه تنظیم مقالات پژوهشی: صفحه اول مقاله شامل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسندگان، درجه علمی، و آدرس دقیق کلیه نویسندگان و مسئول مقاله (فارسی و انگلیسی) می باشد. صفحه دوم و سوم شامل خلاصة فارسی و انگلیسی و کلمات کلیدی فارسی و انگلیسی می‌باشد. چکیده مقاله نباید از 250 کلمه بیشتر باشد. چکیده انگلیسی باید کاملاً منطبق با چکیده فارسی باشد.
کلیدواژه فارسی و انگلیسی حداقل 3 و حداکثر 7 واژه فارسی و انگلیسی در انتهای چکیده آورده شود.
اصل مقاله بایستی شامل موارد زیر باشد:
- مقدمه: یک صفحه شامل: 1- اطلاعات قبلی و زمینه‌ای انجام شده و سابقه باذکر منابع 2- ضرورت انجام تحقیق 3- سؤالات بدون پاسخی که این تحقیق به آنها پاسخ می‌گوید و بیان این موضوع که چگونه نتایج این تحقیق می‌تواند به رفع ابهامات کمک کند. 4- تعریف اصطلاحات تخصصی یا اختصارات علمی 5- هدف تحقیق به نحو روشن.
مواد و روشها: شامل مواد و دستگاه‌ها با ارائه نام کشور و شرکتهای سازنده، جزئیات روشهای مطالعه طراحی تحقیق سوژه‌ها و نمونه‌های مورد آزمون، ملاک انتخاب و رعایت موازین اخلاق در پژوهش.
نتایج: در این قسمت با رعایت اصول علمی (گزارش عدد با درصد، گزارش میانگین با حدوداطمینان، ...)  نتایج ارائه می‌شود. نمودارها و تصاویر با وضوح (dpi300) و اعداد و توضیحات داخل شکل‌ها، نمودارها و جداول به فارسی ارسال شود. هر جدول در یک صفحه ارائه شود و عنوان آن بالای جدول ذکر شود. با توجه به محدودیت صفحات مجله، از تکرار ارائه مطالبی که در متن آورده شده‌اند در جداول و بالعکس باید اجتناب نمود. جداول و نمودارها فارسی باشد.
بحث: 1- آثار و اهمیت یافته‌های بدست آمده و محدودیت آنها 2- ذکر نتایج تحقیق مشابه دیگران و ذکر مغایرات و موارد نقض کننده 3- توضیح علت تفاوت بین نتایج این تحقیق با بقیه 4- توضیح موارد کاربرد عملی و قابلیت تعمیم پذیری نتایج بدست آمده 5- راهنمایی برای ادامه تحقیق خود یا دیگران، در مجموع ارائه آنچه که از این تحقیق به علم اضافه شده است. در مواردی جهت وضوح و فهم بیشترمقاله می‌توان نتایج و بحث را ادغام نمود
منابع: شماره منابع به‌کار گرفته شده در متن بایستی قید شود و به‌طور قطعی باید از عدد یک شروع و به ترتیب در کروشه اضافه گردد. ضمن انطباق کامل تعداد منابع محتوای مقاله و لیست انتهایی آن، متن دقیق منابع به ترتیب ظهور، در فهرست منابع آورده شوند. نحوه تنظیم منابع به شرح ذیل می‌باشد.
مقالات:
نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده (نویسندگان) (سال انتشار) «عنوان مقاله». نام نشریه. دوره (جلد)، شماره صفحات.
 Borkman, R. F., Tassin , J. D., and Lerman, S. (1981) The rates of photodestruction Of tryptophan residues in human and bovine lens proteins. Exp. Eye Res. 32, 747-754.
کتاب:
 نام خانوادگی نویسنده،حرف اول نام نویسنده، سال انتشار، عنوان کتاب، انتشارات، محل انتشار، شماره صفحه.
 Turro, N. J. (1978) Modern Molecular Photochemistry. Benjamin/Cummings, Menlo Park, CA , PP 170-200.
 
- قدردانی و تشکر
مقالات باید در صفحات A4 با فاصله تقریبی میان سطور single و قلم فارسی بی لوتوس (B Lotus) سایز 12 نازک و قلم انگلیسی (Times New Roman) تحت نرم افزار Word تایپ شود و نویسنده مقاله پس از ثبت نام در سامانه مجله علوم و فناوری زیستی مدرس، کلیه مراحل ثبت، ارسال و پیگیری مقاله را از آن طریق پیگیری نماید.
 
نشانی دفتر مجله:
نشانی دفتر مجله: تهران تقاطع بزرگراه شهید چمران و جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم زیستی، دفتر مجله علوم زیستی مدرس
صندوق پستی 154-14115، تلفن:82884717 ، فاکس: 82884717