راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین مقالات
 
از مؤلفان گرامی تقاضا می‌شود برای جلوگیری از تأخیر در داوری و انتشار بموقع فصلنامه، هنگام ارسال مقالات به نکات زیر توجه فرمایند:
1ـ مجله مدرّس به دلیل تخصصی شدن فقط در زمینه پژوهشهای مدیریت در ایران پذیرای مقالات می‌باشد.
2ـ مقالة ارسال شده در نشریة دیگر چاپ نشده یا همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد.
3ـ زبان رسمی مجله، فارسی است. اما مقالات به زبانهای عربی، انگلیسی و فرانسه نیز قابل بررسی است.
4ـ مقاله باید مشتمل بر چکیده فارسی و انگلیسی (200-250 کلمه، معادل حداکثر 15 سطر)، کلید واژه‌ها، مقدمه، بدنه اصلی، نتیجه‏گیری، فهرست منابع و مآخذ باشد.
5ـ مقاله باید تحقیقی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد. مقالات مروری (Review Article) از نویسندگان مجرب و صاحب مقالات پژوهشی در زمینة مورد بحث، به شرطی پذیرفته می‏شود که منابع معتنابهی مستند تحقیق قرار گرفته باشد.
6- دریافت مقالات بعد از تخصصی‌شدن، فقط از طریق سایت دانشگاه تربیت مدرس به آدرس www.modares.ac.ir می‌باشدکه کاربران با ثبت‌نام در مجلة مذکور با کد کاربری می‌توانند مقاله را ارسال فرمایند.
7ـ مقاله باید در صفحات کاغذ 4A یکرو با فاصلة تقریبی میان سطور1 سانتیمتر با قلم بی یاقوت نازک فونت 12 (برای مقالات لاتین با قلم تایمز 10) و حاشیه‌های راست و چپ و بالا و پایین 4 سانتی‌متر، تحت نرم افزار Wordدر فضای Windows XP حروفچینی شود. مجله در ویرایش مطالب آزاد است.
8- مقالات ارسال شده باید دارای بخشهای زیر باشد:
صفحه اول:
- عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی ـ  نام نویسنده یا نویسندگان به فارسی و انگلیسی (نام نویسنده عهده‏دار مکاتبات با ستاره مشخص شود)
- رتبه علمی و نام مؤسسه یا محل اشتغال نویسنده یا نویسندگان به فارسی و انگلیسی
- نشانی کامل نویسندة عهده ‏دار مکاتبات: شامل نشانی پستی، شماره تلفن، شماره دورنگار و نشانی پیام نگار (پست الکترونیکی) به فارسی و انگلیسی .
 
به عنوان مثال:
1-دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
2- دانشیار، گروه مدیرت فناوری اطلاعات ، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
3-استاد،  گروه اققتصاد ، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
4- استادیار، گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه یزد، یزد، ایران

 
1. PhD. student, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2.
Associate Professor, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3.
Professor, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
4.
Associate Professor, Management, Accounting and Economics Faculty, Yazd University, Yazd, Iran.
 
توجه: الزامیست در مقالات مستخرج از پایان نامه های ارشد و دکتری، به ترتیب، اسم دانشجو، (استادان) راهنما و استاد(ان) مشاور آورده می‌شود.
 
صفحه دوم:
ـ عنوان کامل مقاله به‌ فارسی
ـ چکیده فارسی (حداکثر 250 کلمه)
ـ کلید واژه‌های فارسی (حداکثر پنج واژه)
ـ عنوان کامل مقاله به انگلیسی
ـ چکیده انگلیسی (حداکثر 250 واژه)
ـ کلید واژ‏ه‌های انگلیسی(حداکثر پنج‌واژه)
 
9 ـ عکسهای ارسال  شده دقیق ، روشن و اصل، دارای DPI 300  و با ابعاد (طول و عرض) بالاتر از هزار پیکسل باشد و در فایل PDF شده دارای وضوح مناسب باشد. پس از پذیرش مقاله؛ برای چاپ (در متن مقاله به شماره عکسها، جداول و نمودارها اشاره شود و محل تقریبی آنها مشخص شود).
جداول صرفاً در نرم افزار  (Word 2003) کشیده شود و حداکثر طول جدول 12 سانتی متر باشد.
نمودارها در نرم افزار اکسل کشیده شود (اسکن نشود).
فرمول ها صرفاً در Word 2003 نوشته شود و اعداد آن ها فارسی باشد در صورت نگارش فرمول در ورد 2007 یا ورژن بالاتر (با انتقال آن به Word 2003 دچار افت کیفیت می شوند) و مسئولیت این امر با مؤلف است.
*** کل موارد شماره 9 در داخل متن مقاله آورده شود.

** بعد از تیتر نتایج و پیشنهادات، قدردانی از حامی یا تأمین کننده اعتبار پژوهش (در صورت وجود) حتما نوشته شود. "
10ـ مأخذ در متن مقاله، داخل کروشه شماره گذاری شود و با رعایت ترتیب استفاده در متن، در انتهای مقاله در قسمت مراجع برای یکبار آورده شود. تمامی منابع در داخل متن ، باید در داخل کروشه با ذکر شمارة مندرج در فهرست مراجع و شماره صفحه مشخص شوند.[مشخصات کامل منبع در قسمت مراجع فقط یکبار آورده شود].در مجموع کل منابع؛ 25 منبع باشد.
نحوه ارجاع در داخل متن برای منابع : ***مثال : [ 1، ج2، ص20].
11ـ  معادلهای انگلیسی در هر صفحه با شماره گذاری مستقل برای هر صفحه در پاورقی آورده شود.
12ـ روش ارجاع به منابع به شرح زیر است:
الف ـ کتاب :
نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان، عنوان کتاب، نام مترجم، ناشر، محل انتشار، سال انتشار ،شماره صفحات.
نحوة درج در فهرست منابع: [1] سیوطی، عبدالرحمن، الاتقان، فی علوم القرآن، تحقیق ابوالفضل ابراهیم، انتشارات، تهران، 1363.
ب ـ نشریه:
نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان، (مخفف) عنوان مقاله، نام نشریه، دوره ، سال انتشار، شماره صفحات.
توجه: تمامی منابع فارسی در انتهای مقاله باید به انگلیسی برگردان شود
  • اساتید و دانشجویان می توانند مقاله را ارسال نموده و بعد از مشخص شدن وضعیت، نسبت به تنظیم آن مطابق با فرمت نشریه اقدام کنند.
13ـ مقاله‏ ها پس از بررسی و تصمیم هیئت تحریریه به وسیلة سه نفر از استادان متخصص به صورت محرمانه داوری خواهد شد.
14ـ مسؤولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسنده عهده‌دار مکاتبات است.
15ـ مقالات ترجمه اصولاً پذیرفته نمی‏شود.
16ـ حداکثر حجم مقالات، شامل جدولها و منحنیها 19 صفحه ‏باشد.
***(جلسه به طور میانگین هر سه ماه یک بار تشکیل می شود)
17ـ مقالات برگرفته از رسالة پایان‌نامة دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو به صورت توأم و با مسؤولیت استاد راهنما منتشر می‌شود.
18ـ فصلنامه حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‏دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.
19-  اصل مقالات رد یا انصراف داده شده پس از سه ماه از مجموعه آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله مدرس هیچگونه مسؤولیتی در این ارتباط نخواهد داشت.
 
نشانی دفتر مجله:
 تهران، تقاطع بزرگراه شهید چمران و جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکدة علوم انسانی، طبقه 4، دفتر مجلات، اتاق شماره3
صندوق پستی 139-14115، تلفکس؛
 دورنگار دبیرخانه: 82883617                         پیام نگار:   modaresMRI@modares.ac.ir
پایگاه اطلاع‌رسانی:                                    http://www.modares.ac.ir
http://management.journals.modares.ac.ir