راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان:
مقدمه
مجله تخصصی "روابط آفریقا آسیا" نشریه علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس است که دو بار در سال (پایان بهار و پایان پاییز) منتشر می‌گردد. این نشریه ضمن استقبال از پذیرش مقالات برجسته اعضای هیات علمی و دانشجویان مقطع دکتری به ارزیابی مقالات مشترک دانشجویان کارشناسی ارشد با اعضای هیات علمی نیز می پردازد. مقالات باید خلاقانه و همراه با نوآوری باشند و سهمی در پیشبرد علم در حوزۀ مطالعاتی نشریه داشته و نتیجه تحقیقات و مطالعات نویسندگان آن باشد. حوزه های موضوعی این نشریه عبارتند از:

 • مسائل اقتصاد سیاسی آفریقا-آسیا با تمرکز بر تعاملات دولتها و جوامع دو قاره
 • مسائل ژئوپلیتیک آفریقا-آسیا
 • تعاملات فرهنگی-اجتماعی آفریقا-آسیا
 • روندها و رخدادهای تاریخی موثر بر تعاملات دو قاره
 • تاثیر قدرت های بزرگ بر تعاملات دو قاره
 • حوزه های همکاری-مناقشه میان کنشگران دو قاره
 • مسائل غرب آسیا و شمال آفریقا به مثابۀ منطقۀ تلاقی دو قاره
 • مطالعات تطبیقی و مقایسه ای میان دو قاره در حوزه های مختلف.
نحوه ارسال مقاله
پژوهشگران محترم لازم است با ورود به نشانی الکترونیکی https://journals.modares.ac.ir/index.php?gsmp=13-fa در قسمت «ورود به سامانه» با وارد کردن اطلاعات و تکمیل فرم، برای ثبت نام اقدام نموده و پس از ثبت نام در سامانه، با نام کاربری و رمز ورود، مقاله خود را ارسال کنند. اگر مقاله به درستی ثبت شده باشد، یک ایمیل از مجله ارسال می گردد. آغاز روند ارزیابی مقاله منوط به انجام این فرایند است.
نحوه­ پیگیری وضعیت مقاله
پس از ارسال مقاله، با مراجعه به حساب کاربری خود می ­توانید وضعیت مقاله­ را پیگیری کنید. نتیجه بررسی در مراحل مختلف، موارد مقتضی در اسرع زمان به اطلاع نویسنده­ مسئول مقاله خواهد رسید. در عین حال، در صورت وجود هرگونه پرسش یا ابهام، موارد را از طریق پست الکترونیک مجله به نشانی iaar@modares.ac.ir درمیان بگذارید.
انواع مقاله مورد پذیرش
پژوهشی اصیل
پژوهشی کیفی
پژوهشی کوتاه
توصیفی و نظرسنجی
مروری سیستماتیک
مروری تحلیلی
 
محتوا و ساختار مقاله:
 • محتوای مقاله باید با زمینه های موضوعی مجله مرتبط باشد.
 • هر مقاله پژوهشی دارای ساختاری شامل عنوان، چکیده، مقدمه، بیان مسئله و ضرورت، سؤال و فرضیه، روش شناسی و یافته های تحقیق، بحث و نتیجه‌گیری، و منابع است.
اصول نگارش:
 • مقاله باید گویا و روان بوده و از نظر دستور زبان فارسی صحیح باشد. اصطلاحات و کلمات زبان های خارجی در متن مقاله فارسی نباید وجود داشته باشد و اصل کلمه خارجی در پاورقی آورده شود.
 • مقاله میتواند به زبان فارسی یا انگلیسی باشد.
 • مقاله با نرم­افزارMicrosoft Word  تهیه گردد.
 • تعداد کلمات قابل قبول حداقل 5000 و حداکثر8000 کلمه است.
 • مشخصات نویسنده یا نویسندگان شامل مرتبه علمی، حوزه تخصصی، دانشگاه/ پژوهشکده و یا سازمانها به‌ همراه رایانامه در صفحه اول مقاله و به ‌صورت پاورقی ذکر گردد و در صورتی‌که مقاله بیش از یک نویسنده دارد نویسنده مسئول مشخص گردد.
 • عنوان مقاله بایستی واضح و گویا باشد و حداکثر در 10 کلمه ذکر شده و از کلمات اختصاری استفاده نشود.
 • تمامی مقالات باید دارای چکیده فارسی و انگلیسی باشند. حجم هر دو چکیده بیشتر از 300 کلمه نباشد.
 • چکیده فارسی و انگلیسی در دو برگه جداگانه به­ترتیب در ابتدا و انتهای مقاله آورده شود.
 • واژگان کلیدی بین 5 الی 7 کلمه باشد.
 • مقالات ارسالی با قلم B Lotus، اندازه قلم 12 برای عنوان مقاله و فهرست عناوین، اندازه 11 برای چکیده و 10 برای پاورقی، و فاصله خطوط 1 باشد. برای متون و چکیده انگلیسی با قلم Times New Roman و با اندازه 10 تایپ شوند و پاورقی با اندازه قلم 9 باشد.
 • ابتدای هر پاراگراف به صورت تورفته (Indent) به میزان 0.5 سانتی­متر باشد.
 • فرمت جدول­ها از نوع راست به چپ باشد.
 • کادر اطراف نمودارها حذف شود.
 • ارجاعات و فهرست منابع به صورت درون متنی و طبق شیوه‌نامه ارائه شده توسط APA نوشته شوند. یعنی بلافاصله بعد از اسم افراد، سال انتشار اثر و شمارة صفحة آن در داخل پرانتز درج گردد.  مانند: (احمدی، 1391: 34)
 • منابع مورد استفاده، در پایان مقاله، به ترتیب الفبایی، نام خانوادگی نویسنده تنظیم و درج می­شوند (در منابع انگلیسی نیز همینطور).  موارد مذکور به شیوه زیر انجام شود:
کتاب:  نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (سال انتشار)، عنوان کتاب، نام مترجم، تعداد جلدها، شماره چاپ، شهر محل نشر کتاب: نام ناشر.
مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (سال انتشار)، «عنوان مقاله در داخل گیومه»، نام مترجم، نام مجله، دوره یا شمارة مجله، شماره صفحات اول و آخر مقاله در مجله.
 تارنما یا website:  نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (تاریخ مطلب)، «عنوان مطلب در داخل گیومه»،  تاریخ دریافت از پایگاه اینترنتی، نام و نشانی پایگاه اینترنتی. 
حق مالکیت معنوی:
 • نویسندگان مقاله باید شامل تمام افرادی باشد که سهم قابل توجهی در نگارش مقاله داشته اند و باید به عنوان نویسندگان همکار در مقاله ذکر شوند. افرادی که سهم قابل توجهی در کار نداشته اند نباید به عنوان نویسنده ذکر شوند.
 • به عنوان نویسنده مسئول، باید اطمینان حاصل کنید که تمام نویسندگان همکار نسخه نهایی مقاله را تأیید کرده اند و با ارسال آن برای انتشار موافقت کرده اند.
 • مقالاتی که برای چاپ در این مجله پذیرش میشوند، نباید قبلاً در نشریه دیگری چاپ و یا به­طور هم­زمان به دیگر نشریات ارسال شده باشند. لازم به ذکر است، پدیدآورندگان باید به مدت سه ماه پس از ارسال مقاله به فصلنامه از ارسال آن به فصلنامه دیگر خودداری نموده، و در این مدت از وضعیت مقاله ارسالی از طریق سامانه الکترونیکی آگاهی حاصل نمایند.
 • تمام نویسندگان باید فرم تعهد اخلاقی و رضایت نامه ارسال مقاله به دفتر نشریه را تهیه، امضا و در قالب تعهدنامه به سردبیر، به دفتر دوفصلنامه ارسال کنند. نویسندة مسئول موظف است محتوای این تعهدنامه را به اطلاع تمام نویسندگان مقاله برساند و تایید و امضای ایشان را اخذ کند.
 • در صورتی که مقاله برگرفته از طرحی پژوهشی باشد یا سازمانی هزینه‌ مالی پروژه را پرداخت کرده باشد، مراتب در پاورقی صفحه اول درج گردد.
داوری مقاله:
 • مقاله ارسالی حداقل توسط دو داور و با همکاری کارشناسان ارزیابی خواهد شد. چاپ مقاله منوط به پذیرش داوران و تصویب نهایی هیئت تحریریه خواهد بود.
 • مجله در رد یا قبول، جرح و تعدیل و ویرایش مقاله‌ها مختار است.
 • فصلنامه از پذیرش مقالاتی که از نظر شکلی و ساختاری با شیوه نامة این مجله همخوانی نداشته باشند، معذور است.
 • مقالات برآمده از پایان نامه های دانشجویان دوره دکتری و کارشناسی ارشد به شرط تکراری نبودن و رعایت اصول علمی، می بایست توسط استاد راهنما (باحداقل رتبه استادیاری) بررسی و مسؤولیت آن توسط ایشان بر عهده گرفته شود.