درباره نشریه

نشریه مدیریت پروژه محور یکی از نشریات انتشارات دانشگاه تربیت مدرس است که با همکاری گروه مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس  و انجمن مدیریت پروژه ایران مطابق مجوز شماره ۸۵۲۶۳ مورخ 1398/۰۴/0۳ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت فصل­نامه منتشر می شود. این نشریه اولین مجله علمی-دانشگاهی در حوزه مدیریت پروژه در ایران می باشد.
ماموریت این نشریه تعمیق و توسعه دانش مدیریت پروژه با انتشار پژوهشهای نوآورانه در حوزه مدیریت پروژه می باشد. این نشریه به صورت فصلنامه منتشر می شود. نشریه مدیریت پروژه محور پذیرای پژوهش های اصیل دانشگاهی می­باشد. مقالات پس طی فرایند داوری در این مجله چاپ خواهند شد. محدوده موضوعی مقالات، مشتمل بر انواع پروژه ها در صنایع مختلف، طرح و سبد پروژه و مدیریت پروژه سازمانی خواهد بود.
اطلاعیه:

مطابق آیین نامه خودگردانی مجلات دانشگاه تربیت مدرس، نشریه مدیریت پروژه محور، مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ریال ( معادل ۴۰۰ هزار تومان) برای پوشش دادن هزینه های داوری و پذیرش مقالات (۱۵۰ هزار تومان هنگام ارسال مقاله به داوری و ۲۵۰ هزار تومان برای صدور پذیرش ) هزینه دریافت می­کند.
خواهشمند است مبلغ مذکور را به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه تربیت مدرس نزد بانک مرکزی شعبه ریالی، واریز فرمایید و تصویر فیش واریزی را ایمیل فرمایید.
شماره حساب: ۴۰۰۱۰۷۵۰۰۳۰۰۷۲۹۴

شماره شبا: IR۵۲۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۷۵۰۰۳۰۰۷۲۹۴
شماره شناسه واریز: ۳۹۰۰۷۵۰۷۴۱۴۰۱۰۳۰۰۸۴۱۸۱۱۱۰۰۰۰۰۰
.
اطلاعات تماس با دفتر نشریه
آدرس دفتر تهران، جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان بنیان، طبقه دوم، دبیرخانه نشریات علمی-پژوهشی
مدیر داخلی آقای سرسنگی
کارشناس/ تلفن تماس خانم حیاتی/ ۸۲۸۸۳۷۰۵/۰۹۳۹۴۲۳۳۷۲۲
آدرس ایمیل pbm@modares.ac.ir