درباره نشریه

نشریه پژوهش‌های ادبی یکی از نشریات انجمن زبان و ادبیات فارسی با همکاری دانشگاه تربیت مدرس است که تحت مسئولیت علمی سردبیر و هیات تحریریه منتشر می شود.
فصلنامه‌ پژوهشهای‌ ادبی‌ به‌ استناد نامه‌ شماره ۵۵/۲۹۱۰/۳ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۳ کمیسیون نشریات علمی کشور از شماره‌ اول‌ حائز دریافت‌ درجه‌ علمی پژوهشی شده‌است.

اطلاعیه:
 مولفین گرامی با سلام،
به اطلاع می رساند نشریه پژوهشهای ادبی، مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال (معادل ۳۰۰ هزار تومان) برای  داوری و چاپ مقالات  (۱۵۰ هزار تومان هنگام ارسال مقاله به داوری و ۱۵۰ هزار تومان برای چاپ مقاله) هزینه دریافت می کند.
پرداخت هزینه داوری و چاپ مقالات از طریق واریز مبلغ مورد نظر به شماره حساب انجمن زبان و ادبیات فارسی انجام خواهد شد. خواهشمند است تصویر فیش واریزی داوری مقاله را درسامانه مجله بارگذاری کرده و تصویر فیش واریزی برای چاپ مقاله به ایمیل مجله pazhohesh_adabi@yahoo.com  ارسال شود.
با تشکر
شماره حساب بانک تجارت: ۱۴۳۳۸۹۰۵۷
شناسه شبا:   IR۳۹۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۴۳۳۸۹۰۵۷
 
اطلاعات تماس دفتر نشریه
مدیر اجرایی دکتر افسون قنبری
شماره تماس: (روزهای شنبه تا چهارشنبه)
ساعت تماس: ۸-۱۶
۸۸۶۳۰۲۳۱-۸۲۸۸۴۰۶۷- ۰۹۱۹۳۳۶۰۱۳۶
آدرس ایمیل pazhohesh_adabi@yahoo.com