درباره نشریه

نشریه علمی "گفتمان طراحی شهری" زیر نظر بخش طراحی شهری گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس در حال فعالیت است. بهره‌گیری از اساتید صاحب نام داخلی و خارجی در جایگاه هیات تحریریه و داوران نشریه، چشم انداز روشنی برای ارتقاء جایگاه علمی این نشریه ایجاد کرده است.
این نشریه با مجوز رسمی وزارت فرهنگ (شماره ۸۵۲۷۳ مورخ 1398/02/09) و ابلاغ رتبه علمی توسط وزارت علوم (شماره 117660-1400 مورخ 1401/2/21) ، مقالات برتر در زمینه طراحی شهری را پس از ارزیابی هیات داوران منتشر خواهد نمود. لذا از پژوهشگران دانشگاهی علاقه‌مند به این موضوع دعوت می‌شود تا مقالات علمی خود را از طریق وب‌سایت نشریه ارسال نمایند.
محورهای اصلی مقالات:
نظریه‌های طراحی شهری
کیفیت فضاهای عمومی
فناوری و مکان‌های شهری هوشمند

منظر شهری
حرکت و جابجایی شهری
طراحی شهری و سلامت
فرهنگ و هویت در فضاهای شهری
اقلیم و طراحی شهری
طراحی شهری و گروه‌های توان‌یاب

توجه: این نشریه از قوانین بین‌المللی Cope تبعیت می‌کند.


 
     اطلاعات تماس با دفتر نشریه
نام کارشناس خانم معصومه رشتبری
شماره تلفن  ۸۲۸۸۳۷۱۸
آدرس ایمیل Udd@modares.ac.ir