درباره نشریه

نشریه برنامه‌ریزی و آمایش فضا یکی از نشریات انتشارات دانشگاه تربیت مدرس است که از تابستان ۱۳۸۱ تحت مسئولیت علمی سردبیر و هیات تحریریه منتشر می شود.

مجله برنامه ریزی و آمایش فضا به عنوان یکی از مجلات فعال در زمینه علوم جغرافیایی، با رویکرد حل المسائلی و با تمرکز بر حوزه های  مختلف کاربردی جغرافیا، در موضوعات زیر اقدام به پذیرش مقاله می نماید:
  • آمایش سرزمین
  • برنامه ریزی شهری و منطقه ای
  • برنامه ریزی روستایی
  • مخاطرات اقلیمی و ژئومورفولوژیکی
  • سنجش ازدور
  • سیستم اطلاعات جغرافیایی
  • گردشگری
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
قوانین کپی رایت: تحت مجوز دسترسی آزاد ، نویسندگان مالکیت حق چاپ را برای محتوای خود حفظ می کنند، اما به هر کسی اجازه می دهند محتوای خود را بارگیری، استفاده مجدد،  چاپ مجدد، اصلاح، توزیع و/ یا کپی کند، به شرط اینکه نویسندگان اصلی و منبع به درستی ذکر شده باشند.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- طبق فایل تدوین مقاله در سایت مجله برنامه ریزی و آمایش فضا مقاله باید مشتمل بر چکیده فارسی و چکیده مبسوط لاتین با سر تیترهای ذکر شده  به ترتیب در صفحات اول و دوم باشد ، بدنه اصلی مقاله ( مباحث نظری ، چارچوب مفهومی ، روش تحقیق معین و مشخص، تجزیه و تحلیل و یافته های تحقیق ، نتیجه گیری 
- رعایت فونت ها و اندازه فونت ها 
-  افزودن ۳ رفرنس از مجله برنامه ریزی و آمایش فضا 
- منابع فارسی به لاتین هم ترجمه شود .
- افزودن عنوان فارسی و لاتین و اسامی و مرتبه های مولفین در ابتدای چکیده های لاتین و فارسی 
- ترجمه 
فقط عناوین شکلها و جداول عکسها و نقشه ها به فارسی و لاتین 
بارگذاری صحیح فایل تعهد به همراه امضای مولفین
واریز مبلغ صد هزار تومان جهت داوری به حساب و ارسال فایل رسید بانکی به ایمیل 
دانشگاه  

 

خط‌مشی داوری: دوسو ناشناس


فرایند دریافت تا پذیرش مقالات


                                         اطلاعات تماس با دفتر نشریه
نام کارشناس تلفن تماس ایمیل مجله
خانم سیده فاطمه هاشمی ۰۲۱-۸۲۸۸۴۶۹۲ hsmsp@modares.ac.ir