دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-185  XML

1

شناسنامه علمی شماره

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش های ادبیات تطبیقی
صفحه 1-185

2

سخن سردبیر

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش های ادبیات تطبیقی
صفحه 1-2

3

بررسی تحلیلی تطبیقی مراحل سفر معنوی در آثار عطار و امانوئل اشمیت

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش های ادبیات تطبیقی
صفحه 1-14
محمود افروز

4

زبان هنری در منظومه« منطق الطیر» عطار و «سفر نامه ابن فطومه» نجیب محفوظ

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش های ادبیات تطبیقی
صفحه 15-44
طیبه امیریان

5

دو چکامه‌ای که دو امیر را به وطن باز‌آورد (یادِ بغداد «نمرّی» و بوی جوی مولیان «رودکی»)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش های ادبیات تطبیقی
صفحه 44-63
حسین ایمانیان

6

چرایی اقبال امرسن به حافظ: نگاهی تاریخی در بررسی یک ارتباط ادبی

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش های ادبیات تطبیقی
صفحه 64-83
بهنام میرزابابازاده فومشی

7

وجه زنانه‌ی نمادها در شعر معاصر فارسی و عربی (با نگاهی به شعر احمد شاملو و عبدالوهاب البیاتی)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش های ادبیات تطبیقی
صفحه 84-119
شیوا متحد؛ کاووس حسن‌لی؛ حسین کیانی

8

بازتاب‌ ترجمه شعر معاصر فارسی در جهان عرب

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش های ادبیات تطبیقی
صفحه 120-157
سمیه کاظمی نجف آبادی؛ محمد رحیمی خویگانی

9

مضمون شناسی اسطوره ای در ادبیات تطبیقی و کیفیت کاربست آن

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش های ادبیات تطبیقی
صفحه 158-177
عبدالله آلبوغبیش


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.