سلطانی, مهدی, میرزرگر, سید سعید, بادزهره, غلامرضا, فرهنگی, مهرداد, ولی پور, علیرضا. (1395). مطالعه تأثیر سینبیوسیس فروکتوالیگوساکارید با پروبیوتیک‌های پدیوکوکوس اسیدی لاکتیسی(Pediococcus acidilactici) و لاکتوکوکوس لاکتیس (Lactococcus lactis) بر برخی شاخص‏های رشد، هماتولوژی و فلور باکتریایی دستگاه گوارش بچه ماهی سفید (Rutilus frisii kutum Kamenskii 1901) دریای خزر. , 5(4), 71-83.
مهدی سلطانی; سید سعید میرزرگر; غلامرضا بادزهره; مهرداد فرهنگی; علیرضا ولی پور. "مطالعه تأثیر سینبیوسیس فروکتوالیگوساکارید با پروبیوتیک‌های پدیوکوکوس اسیدی لاکتیسی(Pediococcus acidilactici) و لاکتوکوکوس لاکتیس (Lactococcus lactis) بر برخی شاخص‏های رشد، هماتولوژی و فلور باکتریایی دستگاه گوارش بچه ماهی سفید (Rutilus frisii kutum Kamenskii 1901) دریای خزر". , 5, 4, 1395, 71-83.
سلطانی, مهدی, میرزرگر, سید سعید, بادزهره, غلامرضا, فرهنگی, مهرداد, ولی پور, علیرضا. (1395). 'مطالعه تأثیر سینبیوسیس فروکتوالیگوساکارید با پروبیوتیک‌های پدیوکوکوس اسیدی لاکتیسی(Pediococcus acidilactici) و لاکتوکوکوس لاکتیس (Lactococcus lactis) بر برخی شاخص‏های رشد، هماتولوژی و فلور باکتریایی دستگاه گوارش بچه ماهی سفید (Rutilus frisii kutum Kamenskii 1901) دریای خزر', , 5(4), pp. 71-83.
سلطانی, مهدی, میرزرگر, سید سعید, بادزهره, غلامرضا, فرهنگی, مهرداد, ولی پور, علیرضا. مطالعه تأثیر سینبیوسیس فروکتوالیگوساکارید با پروبیوتیک‌های پدیوکوکوس اسیدی لاکتیسی(Pediococcus acidilactici) و لاکتوکوکوس لاکتیس (Lactococcus lactis) بر برخی شاخص‏های رشد، هماتولوژی و فلور باکتریایی دستگاه گوارش بچه ماهی سفید (Rutilus frisii kutum Kamenskii 1901) دریای خزر. , 1395; 5(4): 71-83.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.