نویسنده = حسن برزگر
تعداد مقالات: 7

1

ارزیابی و بهینه سازی فیلم نانوکامپوزیتی نشاسته- رس

علوم و صنایع غذایی ایران
دوره 12، شماره 49، زمستان 1394، صفحه 93-101
حسن برزگر؛ محمد حسین عزیزی؛ محسن برزگر؛ زهره حمیدی اصفهانی

2

بررسی اثر افزودن آرد کامل کینوا و صمغ زانتان برخصوصیات شیمیایی و حسی نان بربری به روش سطح پاسخ

علوم و صنایع غذایی ایران
دوره 14، شماره 70، پاییز 1396، صفحه 89-79
شیما جلدانی؛ بهزاد ناصحی؛ حسن برزگر؛ نیازعلی سپهوند

3

بررسی تاثیر نانو ذرات رس بر خواص فیزیکی و ریزساختاری فیلم نانوکامپوزیتی بر پایه هیدروکلوئید دانه اسفرزه

علوم و صنایع غذایی ایران
دوره 14، شماره 67، تابستان 1396، صفحه 44-35
وحید علی زاده؛ حسن برزگر

4

بررسی خواص فیزیکی، ضد اکسایشی و ضدمیکروبی فیلم‏های زیست ‏تخریب‏ پذیر پلی‏ ساکارید سویا حاوی اسانس مرزه

علوم و صنایع غذایی ایران
دوره 14، شماره 71، زمستان 1396، صفحه 35-45
حسن برزگر؛ وحید علیزاده

5

بررسی فعالیت ضداکسایشی و ضدمیکروبی عصاره‌های مختلف برگ بنه (Pistacia atlantica)

علوم و صنایع غذایی ایران
دوره 14، شماره 69، پاییز 1396، صفحه 158-147
حسن برزگر؛ محمد حجتی؛ مرضیه پناهی

6

بررسی ویژگی‌های رنگ‌سنجی پوسته، مغز و خصوصیت کیفی نان بربری غنی شده با آرد کامل کینوا

علوم و صنایع غذایی ایران
دوره 14، شماره 71، زمستان 1396، صفحه 259-267
شیما جلدانی؛ بهزاد ناصحی؛ حسن برزگر؛ نیازعلی سپهوند

7

بهینه سازی ویژگی‌های کیک رژیمی غنی شده با پودر برگ استویا

علوم و صنایع غذایی ایران
دوره 14، شماره 69، پاییز 1396، صفحه 41-31
فروغ چهارطاق؛ بهزاد ناصحی؛ حسن برزگر


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.