نویسنده = مهدی فکور
تعداد مقالات: 17

1

استخراج روند بهینه‌ی طراحی پنل خورشیدی ماهواره بر اساس قابلیت اطمینان و ارائه راهکار بهبود آن

مهندسی مکانیک مدرس
دوره 17، شماره 8، پاییز 1396، صفحه 241-251
مهراد دمیرچلی؛ سارا میرشکاری؛ مهدی فکور

2

الگوریتم طراحی سیستمی سامانه‌های ویژه مأموریت بارویکرد قابلیت اطمینان

مهندسی مکانیک مدرس
دوره 14، شماره 13- فوق العاده، زمستان 1393، صفحه 7-18
مهدی فکور؛ نگار مؤتمن

3

بهینه سازی دو هدفه مسیر انتقال ماهواره مخابراتی مدار ژئو با فرض مانور مداری ضربه ای

مهندسی مکانیک مدرس
دوره 14، شماره 5، تابستان 1393، صفحه 121-128
احسان معانی؛ امیررضا کوثری؛ مهدی فکور

4

بهینه سازی دو هدفه مسیر حرکت ماهواره مخابراتی ژئو با فرض مانور مداری پیوسته

مهندسی مکانیک مدرس
دوره 13، شماره 7، پاییز 1392، صفحه 142-152
احسان معانی؛ امیررضا کوثری؛ مهدی فکور

5

تحلیل قابلیت اطمینان چند قیدی با استفاده از روش فاصله بی نظمی

مهندسی مکانیک مدرس
دوره 14، شماره 3، بهار 1393، صفحه 1-6
مهدی فکور؛ پرویز محمد زاده؛ مهدی باجلان

6

تعمیم معیار حداکثر تنش محیطی به مواد اورتوتروپیک تحت بارگذای مود ترکیبی با در نظر گرفتن تنش T

مهندسی مکانیک مدرس
دوره 17، شماره 10، زمستان 1396، صفحه 292-300
شهاب زارع حسین آبادی؛ مهدی فکور؛ رهام رفیعی

7

رهیافتی نو در طراحی منظومه های ماهواره ای جهت پوشش منطقه ای با استفاده از پارامتر تعدیل دقت هندسی

مهندسی مکانیک مدرس
دوره 17، شماره 5، تابستان 1396، صفحه 193-200
مهدی فکور؛ محدثه قربانی؛ مجید بختیاری

8

روش جدید پایدارسازی سه محوره با تراستر افزونه برای یک ‌ماهواره مکعبی با عملگر‌های چرخ عکس‎العملی

مهندسی مکانیک مدرس
دوره 16، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 391-402
مهدی فکور؛ علیرضا ستارزاده؛ مجید بختیاری

9

طراحی بهینه‌ی الگوریتم هدایتی در فاز تغییر آرایش منظومه‌ی ماهواره‌ای

مهندسی مکانیک مدرس
دوره 16، شماره 2، بهار 1395، صفحه 31-40
مهدی فکور؛ مجید بختیاری؛ مهشید سلیمانی

10

طراحی پیکره‌بندی و بهینه‌سازی طراحی جانمایی در ماهواره‌های مدار زمین آهنگ

مهندسی مکانیک مدرس
دوره 15، شماره 1، بهار 1394، صفحه 339-351
مهدی فکور؛ مرضیه تقی نژاد؛ امیررضا کوثری

11

طراحی چیدمان بهینه تراسترها برای کنترل وضعیت ماهواره مخابراتی در مدار زمین آهنگ

مهندسی مکانیک مدرس
دوره 13، شماره 13- فوق العاده، زمستان 1392، صفحه 67-77
امیررضا کوثری؛ سمانه کویری؛ بهزاد مشیری؛ مهدی فکور

12

طراحی کنترل کننده LQG/LTR برای کنترل وضعیت ماهواره زمین آهنگ با استفاده از چرخ های عکس العملی

مهندسی مکانیک مدرس
دوره 13، شماره 14- فوق العاده، زمستان 1392، صفحه 210-219
امیررضا کوثری؛ مهدی پیروانی؛ مهدی فکور؛ حسین نجات پیشکناری

13

طراحی کنترل کننده LQG/LTR برای کنترل وضعیت ماهواره زمین آهنگ با استفاده از مدل کاهش‌یافته کواترنیون‌ها

مهندسی مکانیک مدرس
دوره 14، شماره 6، تابستان 1393، صفحه 1-10
امیررضا کوثری؛ مهدی پیروانی؛ مهدی فکور؛ حسین نجات

14

کنترل بهینه هاورینگ مجاورت ماهواره حول مدار بیضوی اغتشاشی با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات

مهندسی مکانیک مدرس
دوره 17، شماره 11، زمستان 1396، صفحه 172-180
حکیمه برقی زنجانی؛ احمد کلهر؛ مهدی فکور

15

مدل‌ بررسی خواص مکانیکی ناحیه آسیب در مقابل نوک ترک مواد اورتوتروپیک

مهندسی مکانیک مدرس
دوره 14، شماره 14- فوق العاده، زمستان 1393، صفحه 69-78
محمدحسین صبور؛ مهدی فکور؛ نبی مهری خوانساری

16

مدلسازی حرکت نسبی بزرگ مقیاس دو ماهواره در مدار بیضوی

مهندسی مکانیک مدرس
دوره 17، شماره 2، بهار 1396، صفحه 187-198
مهدی فکور؛ فاطمه آموزگاری؛ مجید بختیاری

17

مروری بر روشهای ارائه شده برای جانمایی بهینة اجزای ماهواره

مهندسی مکانیک مدرس
دوره 13، شماره 9، پاییز 1392، صفحه 126-137
مهدی فکور؛ امبررصا کوثری؛ مرضیه تقی نژادContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.